Skraćeni dnevni boravak "Respite care"

imp

261020211635286038.jpeg

Od početka ovog mjeseca pa sve do prosinca godine u Maloj kući u Petrinji s radom je počeo skraćeni dnevni boravak i program pod nazivom “Respite care”.
Rezultat je to partnersva Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije s Hrvatskim savezom udruga cerebralne i dječje paralize.

U sklopu aktivnosti planiranih projektom „Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju“ kao nova i integrativna socijalna usluga u zajednici osmišljen je program pružanja respite odmora od skrbi a idućih godinu dana voditi će ga i osmišljavati Lucija Damjanović, bacc.fizioterapije koja od mjeseca rujna do prosinca 2014. prolazi i poseban program edukacije pri Centru za rehabilitaciju Zagreb-Sloboština.

Respite care odnosi se na vrijeme koje roditelj, odnosno osoba koja se brine za dijete s teškoćama u razvoju, ima mogućnost ostaviti svoje dijete na čuvanje stručnjacima u Udruzi, odnosno volonterima Marijine legije koja djeluje pri župi Svetog Lovre Petrinja, a tijekom dvosatnog boravka izvan doma s djecom i mladima provoditi će se radno-okupacijske aktivnosti.
Respite care ili skraćeni dnevni boravak do prosinca 2015. provodit će se tri puta tjedno u trajanju 2 sata u Maloj kući u Petrinji, a u 3 grupe pohađat će ga ukupno 21 član Udruge – djeca i mladi s razvojnim teškoćama i to njih 10 iz Siska i 11 iz Petrinje. Ovih dana Udruzi će u sklopu projekta biti kupljena i didaktička oprema za respite care activity vrijedna 15-ak tisuća kuna koja nakon njegovog završetka ostaje u vlasništvu udruge.

najčitanije