Sisačko-moslavačkoj županiji 180 milijuna kn za pomoć za obnovu od potresa

imp

251020211635197184.jpeg

Prošli tjedan na sjednici Vlade donijeta je Odluka o dodjeli beskamatnih zajmova jedinicama lokalne samouprave na području pogođenom potresom.

„To je ja bih rekao ovako treća u nizu, ili treća runda, dodjela bez kamatnih zajmova vezana isključivo za one koji su potresom pogođeni. Podsjetiti ću vas na odluku koja kaže do 400 milijuna kuna s tim da je sve naravno vezano uz potres. Povrat tih sredstava, onaj dio koji će se moći refundirati iz fonda solidarnosti će se refundirati, a onaj dio koji neće ići će otplata. Ona ima poček do 2024. godine i nakon toga kvartalno iduće 3 godine. U svakom slučaju mislio da je to sigurno jedna dobra mjera za jedinice lokalne područne regionalne samouprave.“, rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Načelnik Stožera za obnovu Tomo Medved je istaknuo kako su se konzultirali sa županima i drugim predstavnicima lokalnih vlasti na potresom pogođenim područjima te da je vidljivo kako su jedinice lokalne samouprave prepoznale ovakav model za održavanje likvidnosti i rješavanja svih izazova vezanih uz obnovu.

Evo kako će biti podijeljena sredstva.
„Odlukom će Sisačko-moslavačkoj županiji, usmjereno u svjetlu sanacije posljedica od potresa, biti osigurano 180 milijuna kuna, a gradu Zagrebu, na njihov zahtjev 150 milijuna kuna. Županija Krapinsko-zagorska 10 milijuna kuna u narednom razdoblju kad se za to stvore uvjeti, odnosno kada županija prethodno realizira određene aktivnosti u svjetlu pripreme za obnovu određeih objekata i županija Zagrebačka, 20 milijuna kuna, jednako tako kad se stvore preduvjeti odnosno kada administrativno pripreme dokumentaciju.“, rekao je Medved, dodajući kako je ovo snažna odluka Vlade usmjerena prema obnovi koja će omogućiti konzumiranje ovih sredstava te doprinijeti još intenzivnijoj njenoj provedbi.
„Valja ovdje naglasiti i činjenicu kako je samo na području Sisačko-moslavačke županije, od 29. prosinca 2020., dakle tog snažnog potresa, Vlada participirala iz državnog proračuna više od 817 milijuna kuna. I sve one mjere, i programi aktivnosti koje smo do sad provodili, plus ova aktivnost, odnosno mogućnost, konzumiranja ovih sredstava koja će biti na raspolaganju županijama, gradovima i općinama, će zasigurno doprinijeti održavanju likvidnosti i redovitog funkcioniranja jedinica lokalne samouprave, ali i u potpori programa još intenzivnijeg procesa provedbe obnove cjelokupnog područja. Naravno da će Vlada, u skladu sa Zakonom o obnovi, pratiti dinamiku i podržavati sve troškove koji su vezani za obnovu u skladu sa Zakonom.“, naglasio je Medved.

Medved je još istaknuo da su izmjene Zakona o obnovi koncipirane kako bi se uklonili uočeni problemi koji su dovodili do zastoja u obnovi. “Bilo je potrebno izbaciti ono što je priječilo potrebnu dinamiku”, rekao je Medved.

najčitanije