Za sanaciju štete cestovne infrastrukture na potresom pogođenom području osigurano 58 milijuna eura

Strossmayerova Most Gromova

Izgradnja dionice Autoceste A11 Lekenik – Sisak započela je u proljeće prošle godine, s rokom izvedbe 24 mjeseca, što znači da će na proljeće 2024. godine biti gotova. Obzirom na dosadašnju dinamiku radova, rok bi se trebao ispoštovati – rekao nam je državni tajnik Ministarstva prometa, Tomislav Mihotić

 

„Izvođač, po onome koliko imamo uvida, je još uvijek u svim rokovima. Za očekivati je da će sama autocesta u zadanom roku biti realizirana. Ono što je pogotovo interesantno je to da nije samo projekt autoceste u sklopu toga, nego i povezanost Zagreba i Siska. Kad se to realizira udaljenost Zagreba i Siska svest će se na otprilike pola sata“,  kaže Mihotić, opisujući i način na koji će Sisak i Zagreb biti cestovno povezani.

 

„U Sisku već sada imate most i izlaz s autoceste koji se realizira. Realizirat će se i nastavak prema centru Siska koji rade Hrvatske ceste. S druge strane, u Zagrebu ide vijadukt preko ranžirnog kolodvora i ulazak u Sarajevsku ulici, dakle imat ćemo direktnu povezanost dva centra grada“.

Osim Siska, bolju i bržu vezu s metropolom dobit će i Petrinja i Glina, a pristup će im biti u Žažini.

 

Paralelno s izgradnjom dionice autoceste od Lekenika do Siska, saniraju se i prometnice oštećene u potresu, sredstvima iz europskog Fonda solidarnosti. Za područje koje je pogodio potres osigurano je 58 milijuna eura za sanaciju prometnica, napominje Mihotić te objašnjava kako je stanje cestovne infrastrukture na području županije i prije potresa bilo ispod željene razine te se istovremeno s radovima na sanaciji cesta oštećenih u potresu, saniraju i one koje nisu pretrpjele direktne štete – u konačnici, to bi trebalo rezultirati cjelovitom obnovom županijskih prometnica, ali i izgradnjom novih.

 

„Sigurni smo da će prometna infrastruktura dobiti puno bolji izgled nego što je to bilo prije potresa. U tijeku su i projekti izgradnje novih prometnica. U Sisku je to novi most u Petrinji obilaznica, u Glini se također predviđa obilaznica, a od Popovače do Ogulina planira se potpuno nova prometnica koja bi puno bolje i brže povezala ta dva dijela Hrvatske“, kaže Mihotić.

 

Inače, projekt Novog mosta na Kupi u Sisku, dugogodišnja želja i stanovništva i nekoliko dosadašnjih lokalnih samouprava, i dalje postoji, a sve je izglednije i da će biti realiziran: „Hrvatske ceste u svakom slučaju razmatraju izgradnju novog mosta, upravo zbog nedostatka poveznica preko rijeka. Dokumentacija za pripremu za izgradnju je u završnoj fazi. Očekujemo da će realizacija izgradnje početi brzo“, tvrdi Mihotić.

 

A jedina dvosmjerna poveznica dva dijela grada – Most Gromova, i dalje je u sanaciji. Rok završetka radova nemoguće je prognozirati, kaže Mihotić, obzirom na kompleksne zahvate na oštećenjima nastalima u potresu:

„Preklopile su se tu dvije stvari. Most je ionako išao u rekonstrukciju, ali je potres dodatno složio situaciju. Iznova je trebalo raditi i snimanje i novi projekt sanacije. Rađena su dodatna ispitivanja, revidiran je projekt sanacije, neko je vrijeme odgođen i sada je sanacija puno složenija nego što je bila po prvotnom projektu“, rekao je Tomislav Mihotić, državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

 

 

najčitanije