Reorganizacija sudstva

imp

261020211635281383.jpeg

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14) od 1.travnja s radom prestaju 43 općinska, a s 1. srpnjem i 39 prekršajnih sudova.

Reorganizacijom se na području svake županije ustanovljuje jedan općinski i jedan prekršajni sud. Sjedište općinskih i prekršajnih sudova je u sjedištu županijskih sudova. U županijama koje nemaju županijski sud, sjedište je u sjedištu županije.

Sjedište Županijskog suda za našu županiju je u Sisku, a on je nadležan za rad Općinskog suda Sisku. Općinski sud u Sisku pokriva područje općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina te gradova: Glina, Hrvatska KOStajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Popovača i Sisak.
U Sisku ostaje i Prekršajni sud, dok se Trgovački sud ugasio i za županijsko područje nadležan postaje Trgovački sud u Zagrebu.

Administrativno ukidanje broja sudova ne znači i smanjivanje broja sudaca. Cilj je smanjiti broj predmeta na sudu, a građani mogu očekivati jednostavnije rješavanje svojih predmeta na sudu – rekao je ministar Orsat Miljenić za HTV

najčitanije