Rekordna ulaganja u obranu od poplava

st

Svjedoci smo kako posljednjih nekoliko godina svaka jača kiša može prouzročiti probleme s poplavama. Sisačko-moslavačka, rijekama bogata županija, istu muku muči, pa je preventiva neophodna. Ove je godine u obranu od poplava uloženo preko 200 milijuna kuna, a rezultati su vidljivi, rekao je župan Ivo Žinić.

‘Moram izraziti zadovoljstvo da je u zadnje dvije godine napravljeno dosta na izgradnji novih i sanaciji postojećih nasipa te da se unaprijedila koordinacija i komunikacija koja je ključna kad kreću vodni valovi’, rekao je Žinić.

Radni sastanak s generalnim direktorom Hrvatskih voda, Zoranom Đurokovićem, pokrio je, kaže župan, sve važne teme u domeni obrane od poplava. Razgovaralo se o svim problematičnim područjima, o Letovaniću, o podizanju nivelete ceste D-36 od Žažine prema Letovaniću, državnoj cesti Sisak-Popovača, o ispuštanju vode u retencije, o problemima na području rijeke Une, izgradnji zaštitnog obalnog zida u Hrvatskoj Kostajnici, o problemima na rijeci Glini, kao i o vodotoku rijeke Kupe i naseljima na obalama Save.
Također, dogovoreno je da će u roku od mjesec dana biti održan jedan veći sastanak, na kojem bi sudionici ovog sastanka s gradonačelnicima i načelnicima općina razgovarali o nekim zahvatima koji će se odvijati u budućnosti.

Generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, naglašava kako je nužno u suradnji s lokalnim samoupravama osigurati potrebnu infrastrukturu koja će jamčiti sigurnost ljudi i imovine.

‘Zadnjih godina se ulaže u Sisačko-moslavačku županiju, a ova je rekordna po ulaganju Hrvatskih voda. Uz 200 milijuna kuna državnih sredstava, povući će se i više od 50 milijuna kuna iz europskih fondova. Moramo održavati ritam ulaganja kako bismo ovo područje zaštitili od poplava’, zaključuje Đuroković.

najčitanije