Reagiranje Petrinjskog proljeća na mobilizaciju svojih triju članica u postrojbe petrinjskog Stožera Civilne zaštite

imp

Inicijativa građana Petrinjsko proljeće na jučerašnjoj konferenciji za novinare održanoj u petrinjskom parku, reagirala na odluku petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića o mobilizaciju triju članica ove Inicijative u postrojbe Stožera civilne zaštite Grada Petrinje, oko podjele donacija građevinskog materijala.
U Inicijativi misle da su samim mobiliziranjem njihovim članicama povrijeđena temeljna ljudska prava. Situacije je to, kažu u Inicijativi, koja je zahtijevala pravnike i njihove savjete, pa su nakon konzultacija dopis s mišljenjem odvjetnika i apelom za zaštitom od političkog progona uputili su pravosuđu i neovisnim institucijama: Državnom odvjetništvu RH, Pučkoj pravobraniteljici, Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Hrvatskom saboru: Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odboru za predstavke i pritužbe, Odboru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vladi RH, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Uredu Predsjednika, Posebnom savjetniku predsjednika RH za ekonomiju te Europskom parlamentu – Odboru za ljudska prava i Komisiji građanske slobode i pravde.
Dopis donosimo u cijelosti.

„Poštovani/e,
obraćamo vam se kako bismo vas obavijestili o aktu političkog pritiska kojemu su određeni pojedinci iz naše inicijative izloženi od strane gradonačelnika Petrinje, g. Darinka Dumbovića.
Naime, dana 4. ožujka 2021. gradonačelnik je potpisao ovom pismu priloženu odluku o mobilizaciji grupe građana u logističku postrojbu u sklopu civilne zaštite. Tri članice s tog popisa članice su Inicijative građana Petrinjsko proljeće: Drinka Mažić, Ana Rizmaul i Silvija Popović. Tvrdimo da je upravo ta aktivnost razlog njihove mobilizacije.Ovdje se, dakle, nesumnjivo radi o pokušaju političkog pritiska protiv građana koji kritički promatraju rad vlasti i nastoje svojim angažmanom pridonijeti uključivoj obnovi Petrinje nakon razornog potresa krajem prošle godine.

Pišemo vam kako biste razmotrili ovaj akt gradonačelnika i zaštitili građanke i građane izložene ovom pokušaju političkoga pritiska. Dodatno, skrećemo pažnju na ono za što vjerujemo da ova odluka gradonačelnika otkriva. Prvo, gradonačelnik i njegova uprava propustili su u proteklih devet tjedana odrediti proces dodjele doniranog građevinskog materijala (a što ih nije sprečavalo u dosadašnjoj podjeli). Drugo, gradonačelnik i njegova uprava pod optužbama za krađu i zloupotrebe donacija sada nastoje prebaciti odgovornost na građane i pritom potencijalno optužiti ovu grupu građana za možebitne krađe i zloupotrebe koje su već počinjene. Treće, radi se o onemogućavanju građana da obavljaju svoje poslove i ugrožavanju njihove egzistencije, a da prethodno nije obavljena ni zdravstvena ni socijalna provjera njihovog stanja. Dodatno, molimo vas da primite na znanje kako su žene ovim aktom mobilizirane kako bi radile i fizički posao dijeljenja doniranog materijala s Komunalcem Petrinja d.o.o.

Zaključno, želimo se referirati na sve elemente nezakonitosti ovih dokumenata.

1) Odluka o osnivanju logističke postrojbe u sklopu civilne zaštite od 4. ožujka 2021. godine nije zakonita iz sljedećih razloga:

a. Donesena je od strane nenadležnog tijela: gradonačelnik nije ovlašten donijeti ovakav akt, odnosno osnivanje postrojbi civilne zaštite na lokalnoj razini ne ulazi u nadležnost izvršnog tijela lokalne samouprave, već predstavničkog (čl. 17. st. 1. t. 4. Zakona o sustavu civilne zaštite, NN: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, u daljnjem tekstu: ZSCZ). Isto je propisano i odredbom čl. 5. St. 2. Uredbe o sastavu i strukturi postojbi civilne zaštite (NN 27/17). Dakle, gradonačelnik ima pravo i obvezu predložiti donošenje odluke o osnivanju predmetnih postrojbi, no o tome odlučuje isključivo predstavničko tijelo. Iz tog razloga potpuno je neosnovano pozivanje na čl. 49. st. 4. t. 34. Statuta Grada Petrinje jer gradonačelnik temeljem te odredbe može obavljati druge poslove koji su mu po određenoj pravnoj osnovi (zakon, pravilnik…) stavljeni u nadležnost, što ovdje nije slučaj. Ovaj formalni nedostatak je dovoljan da se Odluka oglasi nezakonitom.

b. „Logistička postrojba“ nije zakonski pojam: pozitivni propisi RH ne poznaju pojam „logističke postrojbe“. Odredbom čl. 33. st. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i čl. 5. st. 1. Uredbe o sastavu i strukturi postojbi civilne zaštite (NN 27/17) jasno je propisano da se za područje gradova mogu osnovati samo dvijevrste postrojbi civilne zaštite: postrojbe opće namjene i specijalističke postrojbe. Navedena Uredba poznaje i pojam „logističke skupine“ (čl.9. st.1.), no tu se radi samo o jednoj od sastavnica specijalističkih postrojbi civilne zaštite.

c. Imenovane članice inicijative nisu pripadnice postrojbi civilne zaštite: bilo kakva aktivacija ili mobilizacija u postrojbe civilne zaštite moguća je samo u odnosu na pripadnike postojbi civilne zaštite. Da bi određeni obveznik civilne zaštite postao pripadnikom postrojbe, potrebno je provesti selekcijski postupak kojim se potencijalni kandidati iz statusa obveznika prevodi u status pripadnika postrojbe civilne zaštite (čl. 15. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga civilne zaštite, NN 69/16, u daljnjem tekstu: Pravilnik o mobilizaciji).
Postupak odabira kandidata i njihovog razvrstavanja u postrojbe detaljno je propisan odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Pravilnika o mobilizaciji, Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika (NN 67/17) te Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (49/16) – nijedan od propisanih stadija postupka nije proveden u odnosu na gore navedene članice.
Uostalom, gradonačelnik je znao da članice inicijative nisu pripadnice postrojbi civilne zaštite jer evidenciju pripadnika tih postrojbi vodi jedinica lokalne samouprave (čl. 62.st.1. ZSCZ). Pritom, prekršen je čitav niz zakonskih i podzakonskih propisa, kao i temeljna ljudska prava i slobode pojedinaca zajamčene Ustavom Republike Hrvatske i Konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

2) Odluka o aktiviranju od 2. ožujka 2021. godine nije zakonita iz sljedećih razloga:

a. Aktivirati se mogu samo članovi Stožera: Ako na trenutak fingiramo da gospođa nije invalid, sasvim je sigurno da ista nije članica Stožera civilne zaštite Grada Petrinje, koju činjenicu načelnik istog tog Stožera zna i mora znati.

b. Donesena je od strane nenadležnog tijela:Predmetna Odluka donesena je nakon proglašenja katastrofe na području pogođenom potresom (4. siječnja 2021.), pa odluku o aktivaciji operativnih snaga mora donijeti minstar nadležnog ministarstva (čl.51.st.2. ZSCZ), a ne načelnik lokalnog stožera civilne zaštite.

c. Izreka je nejasna i neprovediva: zakonski i podzakonski propisi ne poznaju pojam „stavljanja u punu funkciju“ Stožeracivilne zaštite Grada Petrinje, pa je nalog iz točke I. Odluke potpuno nejasan i stoga neprovediv.

3) Nalog za mobilizaciju od 2. ožujka 2021. je nezakonit iz sljedećih razloga:
a. Pravna osnova Naloga ne postoji: Pravilnik o mobilizaciji ne sadržava čl. 12. st. 4. – čl. 12. predmetnog Pravilnika ima samo jedan stavak;

b. Donesen je od strane nenadležnog tijela/neovlaštene osobe: kao nadležno tijelo naveden je Stožer civilne zaštite Grada Petrinje, čije akte potpisuje načelnik Stožera, a predmetni Nalog potpisan je od strane gradonačelnika Grada Petrinje, stoga Nalog ne luči nikakve pravne učinke jer ili je donesen od ovlaštenog tijela i neovlaštene osobe ili ga je donijelo neovlašteno tijelo i ovlaštena osoba. Uz to, Nalog se zbog navedenog niti ne može smatrati nalogom o mobilizaciji u smislu Pravilnika o mobilizaciji iz razloga što ne sadržava sve što nužno mora sadržavati sukladno čl. 28. st. 1. Pravilnika o mobilizaciji – nedostaje (valjani) potpis pozivatelja ili valjana oznaka nadležnog tijela;

Molimo vas da učinite što vam vaše ovlasti dozvoljavaju kako biste zaštitili građane Petrinje od nasilnog političkog pritiska gradonačelnika Dumbovića. Kao što je vidljivo iz argumenata predstavljenih u ovom dopisu, ovdje je na djelu višestruka zloupotreba institucije. Ovo je posebno problematično jer se radi o kriznoj situaciji i osobama koje su kriznom situacijom zahvaćene.
Za bilo kakve dodatne informacije, stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,
Inicijativa građana Petrinjsko proljeće
[email protected]“, stoji u dopisu Inicijative građana Petrinjsko proljeće.

najčitanije