Raspored rada Doma zdravlja Petrinja

mradenovic

Raspored rada Doma zdravlja Petrinja do daljnjega nije u mogućnosti obavljati svoju djelatnost na lokaciji Marije Gupca 4, Petrinja. Obiteljske i stomatološke ambulante, kao i timovi Zavoda za hitnu medicinu SMŽ izmješteni su na lokaciju Doma zdravlja u Ulicu Radoslava Lopašića 1A, 1B i 1C.

RASPORED RADA I LOKACIJA :
AMBULANTE OBITELJSKE MEDICINE; LOKACIJA: RADOSLAVA LOPAŠIĆA 1B
TELEFONSKI BROJ : 044/815-574
BROJ MOBITELA : 098/311-489
DR. ŽELJKA BIFFLIN HESKI
DR. SNJEŽANA ĐILAS-MAZALIN PARNI DATUMI : 07:00-14:30
NEPARNI DATUMI : 13:30 – 21:00
DR.GORDANA LONČAREVIĆ
DR. DANIJELA GAJŠEK MARIĆ PARNI DATUMI : 13:30 – 21:00
NEPARNI DATUMI : 07:00 – 13:30
STOMATOLOŠKE AMBULANTE; LOKACIJA : RADOSLAVA LOPAŠIĆA 1B
TELEFONSKI BROJ : 044/814-703
DR. MARIO DRUŽOVIĆ ; DR. BARBARA BABIĆ; DR. MAJA SKLEZUR; DR. LJERKA MUSA; DR. TATJANA KLARIĆ; DR. PETRA NOL . NAVEDENI LIJEČNICI ĆE RADITI PREMA INTERNOM RASPOREDU OD PONEDJELJKA DO PETKA U VREMENU OD 07:00-13:30 PRIJEPODNEVNA SMJENA, TE OD 13:30-20:00 POPODNEVNA SMJENA; SUBOTA 07:00-13:00. LIJEČNICI ZAPRIMAJU SVE PACIJENTE NAVEDENIH TIMOVA PREMA REDOSLIJEDU DOLASKA U AMBULANTU.
AMBULANTA U JABUKOVCU ZBOG OŠTEĆENJA NA OBJEKTU RADI TERENSKI.
DR. OLIVERA MIOČINOVIĆ I MS. SIMONA HORVAT : TEL. BROJ : 0997601938
SVE AMBULANTE I ODJELI NA LOKACIJI R. LOPAŠIĆA 1A,1B,1C RADE PREMA DOSADAŠNJEM RASPOREDU.
PATRONAŽA SA LOKACIJE M. GUPCA 4 NASTAVLJA RADITI NA LOKACIJI LOPAŠIĆEVA 1B; TEL BROJ : 099/231-7158
UZIMANJE BRISEVA ZA COVID-19 UZIMA SE REDOVITO : PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK.

najčitanije