Raspisan natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva

Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz županijskog proračuna. Na poziv se mogu javiti udruge i druge organizacije civilnog društva. Projekte mogu prijaviti za aktivnosti:

 

 • zaštite i promicanja ljudskih prava te unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju
 • osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu
 • razvoja i promicanju kulture, vjerske baštine i kulturnog amaterizma
 • tehničke kulture
 • povećanja životnih standarda umirovljenika i osoba treće životne dobi
 • razvoj i promicanje športa
 • jačanja i poticanja na multimedijske aktivnosti
 • razvoj dobrovoljnog vatrogastva
 • jačanje i razvoj gospodarskih, poljoprivrednik i turističkih aktivnosti
 • prevenciji bolesti i zdravstvenoj zaštiti
 • knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti
 • ostalim područjima od značaja na razvoj civilnog društva i zadovoljavanju javnih potreba u ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim aktima Županije.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kuna. Ukupna vrijednost javnog natječaja iznosi 540.000,00 kuna.

 

Natječaj je otvoren 15. travnja, pa sve do iskorištenja planiranih sredstava za donacije i pokroviteljstva, a najkasnije do 31. prosinca. Udruge ili organizacije civilnog društva mogu se prijaciti i ugovoriti najviše dva programa/projekta u sklopu natječaja.

 

Tekst Javnog natječaja, upute za prijavitelje, obrasci i izjave dostupne su na poveznici.

najčitanije