Prošireno pravo na financiranje najamnine stradalima u potresu

imp

Vrh 6724

Vlada je izmjena i dopunila Odluku o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, čime će se proširiti pravo na financiranje najamnine stanovnicima Sisačko-moslavačke županije, čiji su domovi označeni žutim naljepnicama, a u privremenom su smještaju.

 

Nakon razornih potresa koji su 22. ožujka 2020. pogodili područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, a 28. i 29. prosinca 2020. godine područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije velik broj stambenih objekata na području svih navedenih županija, a osobito na području Sisačko-moslavačke županije je potpuno uništen ili znatno oštećen u toj mjeri da više nisu sigurni za stanovanje.

 

Odlukama Vlade do sada je u 5 javnih poziva omogućeno financiranje najamnine za zamjenske nekretnine osobama čije su nekretnine stradale u potresu, a označene su kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja). Iako je dio građana čije su nekretnine pretrpjele najteža oštećenja na ovaj način privremeno stambeno zbrinut, dio građana čije su kuće ili stanovi pretrpjela oštećenja, a označene su kao PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled) i PN2 (privremeno neuporabljivo- potrebne hitne mjere intervencije) nije mogao biti adekvatno stambeno zbrinut u zamjenskom smještaju niti nastaviti život u svojim oštećenim domovima te su privremeno stambeno zbrinuti u mobilnim stambenim jedinicama (kontejnerima).

 

Prema raspoloživima podacima 877 mobilnih stambenih jedinica postavljeno je na kućnim adresama za objekte koji su označeni crvenom naljepnicom (N1 i N2) te 844 mobilnih stambenih jedinica na kućnoj adresi uz objekte koji su označeni žutom (PN1 i PN2) naljepnicom.

 

U kontejnerskim naseljima smještena je 251 obitelj s oštećene kuće označene crvenom naljepnicom, i 205 obitelji čija je oštećena kuća označena žutom naljepnicom.

 

„Mobilne stambene jedinice pokazale su se neadekvatnim za duže stambeno zbrinjavanje, a osobito u ekstremnim vremenskim uvjetima – izrazito visoke ili izrazito niske temperature, te se pokazala potreba da se građanima koji su stambeno zbrinuti u predmetnim jedinicama pruži mogućnost adekvatnijeg stambenog zbrinjavanja do obnove njihovih domova.
Slijedom navedenog, ovom Odlukom se predlaže financiranje najamnine građanima čije su nekretnine označene kao PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled) i PN2 (privremeno neuporabljivo- potrebne hitne mjere intervencije), N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje, a smješteni su u mobilne stambene jedinice na području Sisačko-moslavačke županije.

Također, pošto se pokazala potreba za produžetkom roka financiranja najamnine građanima koji su već ostvarili ta prava, ovom odlukom to financiranje je produženo do završetka obnove njihovih domova, odnosno do ostvarenja drugog odgovarajućeg smještaja.

Financiranje najamnine vršit će se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Financiranje najamnine za zamjenski stan vršit će se na način da će se najmodavcu mjesečno isplaćivati iznos najamnine iz sklopljenoga ugovora o najmu, a apsolutni iznos koji će se financirati je ograničen brojem kvadratnih metara po članu kućanstva i cijenom najma po metru kvadratnom.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje će donijeti uputu za provedbu ove Odluke, te javni poziv za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan, a iznos sredstava isplaćenih za financiranje najamnine za zamjenski stan, kao i drugi bitni podaci za provedbu ove Odluke, javno će se objavljivati na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se iz Fonda solidarnosti EU, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.“, stoji u obrazloženju Odluke.

 

 

Foto – Vlada RH

najčitanije