Proračun Županije za 2018. gotovo 800 milijuna kuna

st

Proračun Sisačko-moslavačke županije mora biti transparentan kako bi svi znali na što se novac troši, rekao je župan Ivo Žinić prilikom predstavljanja prijedloga proračuna za 2018. godinu. Od same izrade prijedloga proračuna on je stavljen na web stranice županije gdje su svi korisnici, ali i ostali posjetitelji stranice, mogli vidjeti o čemu se radi i dati prijedloge z anjegove dopune i izmjene.
Proračun za 2018. iznosi nešto više od 793 milijuna kuna i nešto je manji od ovogodišnjeg, ponajviše zbog nekoliko velikih projekata provođenih tijekom 2017. financiranih iz sredstava Europske unije. I za iduću godinu se očekuje prolazak nekih projekata, pa se župan nada rebalansku i u tom slučaju.
‘Ovogodišnji proračun manji je za 30-ak milijuna, ali i ovaj put želimo, nakon stabilizacije proračuna prije tri godine, napraviti jedan razvojni, socijalni proračun u kojem će biti uključeno sve za što je Županija nadležna’, kaže Žinić.
Izvorni županijski proračun je, nastavlja župan, nešto veći, što otvara moggućnosti za neke nove projekte, a računa se i na prihode od poreza na dohodak koji će iznositi oko 73 milijuna kuna.
‘Najvažniji veliki projekt za iduću godinu je izgradnja središnjeg paviljona sisačke bolnice. Tu su i kulturno-znanstveni centar u vojarni u Lađarskoj ulici, učenički dom, zatim projekt ‘Baština Zrinskih – Budućnost banovine’ te čitav niz manjih projekata. Ono što je najvažnije, nismo smanjivali sredstva za braniteljske udruge i socijalu’, rekao je župan.
Nejveći dio proračuna, oko 66% sredstava, što iznosi oko 524 milijuna kuna, namijenjen je zdravstvu. Na drugom mjestu je obrazovanje u koje će 2018. godine biti uložen 131 milijun kuna, a slijede socijalna zaštita te opće i javne usluge koji će zajedno gotovo na jednake dijelove podijeliti 10% ili 80-ak milijuna kuna.

najčitanije