Projektom U(Z)DRUGE do jačanja organizacija civilnog društva

imp

U(z)druge 13

Osigurati razvoj civilnog društva u Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Hrvatske bio je cilj projekta U(Z)DRUGE kojeg su unatrag godinu dana zajednički provodile četiri udruge – Udruga PET PLUS, Centar za edukaciju i savjetovanje Lumos, Udruga za suzbijanje zlouporabe droge NADA i Agencija lokalne demokracije Sisak.
Tim sačinjen od dvije udruge s bogatim iskustvom u različitim područjima djelovanja i korištenja sredstava iz Europskog socijalnog fonda transferira svoja znanja i vješte na manje iskusne udruge, koje će kroz projektne aktivnosti postati organiziranije i učinkovitije u odgovaranju na potrebe krajnjih korisnika.

Širokom provedenih aktivnosti kroz projekt istovremeno se djelovalo na jačanje različitih znanja i vještina za sve sudionike projekta. Kroz brojne uživo ali i online radionice prošlo je 208 osoba iz 18 županija, rekla nam je danas prilikom predstavljanja rezultata projekta, njegova voditeljica Tihana Vukasović iz Udruge PET PLUS.

„Glavni cilj projekta bio je razvoj i podrška organizacijama civilnog društva kako bi postale neovisne, samostalne i održive u svom poslovanju. Projekt se temeljio na tri seta različitih radionica, jedan set se usmjeravao na edukaciju o učinkovitom upravljanju volonterima, kako u krizi kao i u redovnom poslovanju, u drugom setu bavili smo se jačanjem kapaciteta organizacija za redovno poslovanje i samoodrživost, a u trećem dijelu smo se bavili jačanjem kapaciteta organizacija da mogu odgovoriti na potrebe lokalne zajednice.

Projekt je zamišljen da se provodi na području tri županije i da sudjeluje 95 osoba, a na samom kraju vidimo da je odaziv bio puno veći, sudjelovalo je 18 županije i 208 osoba. S time smo izrazito zadovoljni, možemo reći da smo ispunili cilj našeg projekta i da smo uspjeli prenijeti neko znanje, vještinu i pružiti podršku organizacijama civilnoga društva, koja je iznimna potreba u današnjem vremenu.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fona i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 481.149,85 kuna, a projekt je trajao od veljače 2022. do veljače 2023. godine.“, ispričala je Vikasović.

 

Civilno društvo podrazumijeva da građanke i građani, u različitim skupinama, inicijativama i organizacijama, pa i individualno, uključivanjem u javni politički prostor zastupaju različite interese i vrednote.
Udruge u Hrvatskoj, kroz obavljanje najrazličitijih društveno važnih djelatnosti, u velikoj mjeri preko volonterskog rada, lokalno i nacionalno, ali i na EU razini daju značajan doprinos oblikovanju boljeg i pravednijeg društva kroz građanske inicijative, zagovaranje i zaštitu ljudskih prava i ranjivih skupina i dr.
Što su sve radili i na koji način su pomogli manjim i slabije kapacitiranim udrugama da se nose u svakodnevnom djelovanju kao i nošenju s kriznim situacijama ispričala nam je Darija Zubić, predsjednica Centra za poduku i savjetovanje Lumos.

„Idemo po radionicama koje su se odvijale, prvo je tu bio set edukacija o upravljanju volonterima. Učinkovito upravljanje volonterima gdje je sudjelovalo 12 osoba, uključivanje i aktivizam građana u radu ACD-a sudjelovalo je 11 osoba te menadžment kriznog volontiranja u kojem je sudjelovalo 12 osoba. To je bio i program udruga za udruge, sa jako visokim odazivom, sudjelovale su čak 84 osobe. Istovremeno 95% osoba reklo je da je naučilo nešto novo na ovim radionicama.
Zatim smo imali edukativni program psihosocijalne podrške u sklopu kojeg su bili individualni susreti, u kojim je sudjelovalo 10 osoba, i 44 osobe na radionicama. Čak 92% ljudi je reklo da su naučili nešto novo na ovom programu. Osim ovog što smo do sad spomenuli provedena je edukacija vix – 12 osoba, edukacija krizni menadžment – 16 osoba, edukacija o javnoj nabavi – 8 osoba, edukcija enagram – 11 osoba, i edukacija online poslovanje na kojoj je bilo 12 osoba. Ovdje također vidimo ocjene tih radionica, ocjene aktivnosti, koliko im je pomoglo u unapređenju poslovanja te zadovoljstvo predavačem, gdje također vidimo da su sve ocjene jako visoke.
Osim toga, aktivnosti koje smo ostvarili vezano uz promidžbu i vidljivost, izrađen je vizualni identitet, promotivni materijali za projekt, gostovanje u 6 radioemisija, završna press konferencija, 15 kampanja na društvenim mrežama, održana su 4 sastanka projektnog tima i zadnji zahtjev koji nam ostaje je zahtjev za nadoknadu sredstava. Bilo je jako korisno sudjelovati u ovom projektu, pogotovo nama koji smo jako mala udruga, i partneri su nam jako puno pomogli. Stekli smo jako puno iskustva, puno novih znanja i ja se nadam da ćemo imati još takvih projekata u budućnosti.“, predstavila je rezultate projekta Darija Zubić.

 

Razvoj i implementacija institucionalne podrške za organizacije civilnoga društva koja će obuhvaćati pristup svim relevantnim informacijama za poslovanje OCD-a te kontinuiranu podršku u savladavanju svakodnevnih izazova u radu samo je jedan resurs u koji treba i dalje ulagati istaknula je Paula Raužan, predsjednica Agencije lokalne demokracije Sisak.

„Agencija lokalne demokracije Sisak kao partner na ovom projektu zadužena je između ostalog tako bila za educiranje i pružanje podrške organizacijama civilnog društva u temama uspostavljanja sustava organizacije za učinkovito upravljanje volonterima i edukacije o kriznom volontiranju. Nažalost to je nešto što nam je sada stalno potrebno, ali isto tako edukacija koja je omogućila svima koji su na njoj bili da razrade konkretan sustav aktiviranja građana koji će onda postati sastavni dio njihove udruge s ciljem razvoja nekakvih novih usluga, ali isto tako ukazivanja na probleme u zajednici koje treba riješiti.
Edukacije su bile i korisne za nas koji smo ih održavali, ali ono što pisane evaluacije kažu, i ono što su sami korisnici pričali, je da je upravo ta razmjena uživo iznimno važna jer online poslovanje je dobro i potrebno, ali ako želimo uistinu stvarati prostor za susrete, razmjenu ideja, čak razmjenu problema i osmišljavanje nekakvih rješenja, ono što je potrebno su upravo ti fizički prostori kao mjesto susreta, podrške i umrežavanja. Naravno iz cijelog ovog projekta izrodile su se nekakve brojne nove ideje, odnosno isfiltrirale su se nekakve skupine problema gdje mi kao projektni tim, tijekom projekta, ali i sada nakon što je završio, imamo plan zagovarati prema donositeljima odluka, jer smatramo da položaj udruga u društvu je važan, a možda ne tako dovoljno iskorišten.“, zaključila je Paula Raužan.

 

Demokratska društva karakterizira supostojanje triju sektora: javnoga (država), privatnog (tržište) i građanskog (civilno društvo). Najkraće rečeno, civilno društvo jesu građani koji se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja.
Ono po čemu je civilno društvo karakteristično jesu vrijednosti i načela na kojima se temelji – dobrovoljnost, sloboda udruživanja, solidarnost, filantropija (dobrotvornost), transparentnost, supsidijarnost, demokracija, poštivanje ljudskih prava i tolerancija.
Organizacije koje djeluju u civilnom društvu zovemo organizacije civilnoga društva, a udruge su najbrojniji oblik organizacija civilnoga društva.

Foto: Sisak portal

najčitanije