Proglašene elementarne nepogode – poplava i odron zemljišta

imp

„Uslijed obilnih padalina i topljena većih količina snijega u posljednje vrijeme došlo je do povećanja vodostaja u vodotocima i izlijevanja rijeke Kupe, Save, Une, Struga i Trebeža te retencije Mokro polje kao i voda iz oborinskih kanala i potoka, uslijed čega su poplavljeni dijelovi Općine Lekenik odnosno naselja Letovanić, Stari Brod, Žažina i Brkiševina, dijelovi Općine Jasenovac odnosno naselja Jasenovac, Uštica, Trebež, Bukovica, Puska, Krapje, Drenov Bok, Višnjica, Tanac, Košutarica i Mlaka, dijelovi Grada Petrinje te Grada Hrvatske Kostajnice, te odrona zemljišta na području Grada Petrinje. Na osnovu prijedloga Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Župan Sisačko-moslavačke županije proglasio je elementarnu nepogodu.“, objavila je Sisačko-moslavačka županija na svojoj web stranici.
Elementarna nepogoda poplava, proglašena je za područja Općine Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice gdje su poplave nanijele znatne štete na poljoprivrednim kulturama, stambenim, poljoprivrednim, gospodarskim i društvenim objektima te velike štete na cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi.
Za područje Grada Petrinje, gdje je uslijed oborina i topljenja velikih količina snijega došlo do velikih šteta na nerazvrstanim cestama te pojave klizišta, proglašena je i elementarna nepogoda odron zemljišta.
Nakon proglašenja elementarnje nepogode, procedura je takva da građani tijelima lokalne samouprave štetu prijave, a nakon toga na teren izlaze povjerenstva za procjenu šteta.
Odluku o proglašenju elementarne nepogode možete pogledati ovdje

najčitanije