Prijavljeno 39 712 oštećenih objekata, pregledano 37 040

mradenovic

Na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije prijavljeno je 39 712 oštećenih stambenih objekata, a pregledano je 37 040 objekata, priopćeno je u srijedu iz te županije, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je  411, a neuporabljivo zbog oštećenja 4 140 pregledanih objekata.

Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled 3 646, a privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za  4 395 objekata.

Uporabljivo bez oštećenja je 695, uporabljivo bez ograničenja 7 206, a uporabljivo s preporukom o postupanju 16 547 pregledanih objekata.

najčitanije