Prijavljeno 34 108 objekata, a pregledano 23 700

ibb

Na području županije do jutros je prijavljeno 34 108 objekata oštećenih u potresu, a dosad je pregledano njih 23 700. Crvenu oznaku dobilo je više od 3 tisuće objekata, a oznaku privremene neuporabljivosti više od 5 tisuća. Zelenu naljepnicu ima 15 286 pregledanih objekata.

Podaci na dan 5. veljače 2021. (8:00h):

BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 34 108
Pregledano objekata: 23 700

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 284
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 869

Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 410
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 851

Uporabljivo – bez oštećenja: 576
Uporabljivo bez ograničenja: 5 447
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 9 263

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije