Pregledano 18 648 objekata oštećenih u potresu

mradenovic

Prema posljenjim ažuriranim podacima ArcGIS-a na području naše županije prijavljeno je 35 264 oštećena objekta. Pregledano je dosad 18 648, dakle nešto više od pola.
Prijave: 35 264
Pregledano objekata: 18 648

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 220
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 358
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 1 925
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 293
Uporabljivo – bez oštećenja: 486
Uporabljivo bez ograničenja: 4 282
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 7 084

najčitanije