Pregledana 37.702 oštećena objekta od prijavljenih 39.740

imp

251020211635199081.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 24. svibnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 740
Pregledano objekata: 37 702

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 213
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 708
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 478
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 293
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 894

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije