Pregled oštećenih objekata u potresu traje i dalje

imp

251020211635198312.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 11. srpnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 870
Pregledano objekata: 37 870

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 413
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 247
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 714
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 520
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 298
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 974

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije