Povećava se novčana pomoć za obnovu oštećenih objekata; besplatna cestarina do 1. srpnja

nn

U potresom pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji, do sad je pregledano više od 36 tisuća objekata, od čega je neuporabljivim proglašeno 4 i pol tisuće. Za uklanjanje je prijavljeno ukupno 560 objekata, a za obnovu predano preko 6 tisuća zahtjeva. Postavljeno je 1800 kontejnera – rekao je ministar hrvatskih branitelja, ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite za sanaciju posljedica razornog potresa Tomo Medved, dodavši da je voda na području Banovine sigurna za uporabu, te da Crveni križ i vatrogasna zajednica poduzimaju aktivnosti ispumpavanja i saniranja bunara. I dalje se cisternama stanovništvu dostavlja tehnička i pitka voda, a saniraju se i lokalne mreže, te pristupa izgradnji nove mreže magistralnog vodovoda.

„Tijekom ovog tjedna, Hrvatski crveni križ podijelio je 21 tisuću tona hrane, 14 tisuća toplih obroka, 5675 litara vode. Predložili smo jedinicama lokalne područne, odnosno regionalne samouprave, da ukoliko imaju mogućnosti, putem domaćih ugostitelja, da preuzmu pripremu hrane. Na taj način bismo osnaživali domicilne ugostitelje i zapošljavanje radnika na tom području. Naravno da Republika Hrvatska i dalje preuzima obvezu plaćanja tih obroka, dokle god postoji potreba“, rekao je ministar Medved na danas održanoj, 51. Sjednici Vlade, dodavši da se nastavlja i sa sanacijom nerazvrstanih cesta, kako bi se omogućio lakši cestovni pristup.

Za građane se nastavlja oslobađanje plaćanja električne energije za travanj, kao i oslobađanje plaćanja televizijske pristobe za sljedeća tri mjeseca, a građani su oslobođeni i plaćanja željezničkog prijevoza i cestarine autoceste A11 Zagreb-Sisak, i to do 1. srpnja ove godine. Također, podižu se i iznosi proračunskih sredstava za žurnu obnovu.

„I za višestambene objekte, i za obiteljske kuće, danas smo podigli iznose sa 12 na 16, odnosno 25 tisuća kuna. Ta sredstva bit će na raspolaganju i Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, ali i Fondu za obnovu. Cilj nam je omogućiti da se što prije osposobe objekti koji imaju manja oštećenja, a takvih je oko 20 tisuća“, rekao je Medved i najavio početak intenzivne sanacije takvih objekata do početka svibnja.

Na dnevnom redu sjednice bila je i informacija o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Riječ je o dokumentu koji će poslužiti za dobivanje 6.3 milijarde eura bespovratnih sredstava u sljedećih nekoliko godina. Ideja je da sve komponente koje su u njemu sadržane – obrazovanje, javna uprava, pravosuđe, državna imovina, tržište rada, socijalna zaštita, obnova zgrada, znanost, gospodarstvo, zdravstvo… pomognu reformskom zamahu vlade, javnim i privatnim ulaganjima, i da pridonesu rastu BDP-a. Nacionalni plan oporavka i otpornosti bit će gotov do kraja travnja i nakon toga slijedi evaluacija od strane Europske komisije, a potom i usvjajanje Plana na Vijeću.

photo: ilustracija

najčitanije