Potpisani ugovori o zajedničnom financiranju radova na cestovnoj infrastrukturi

Predstavnici gradova i općina Sisačko-moslavačke županije te ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Stipo Šapina uz župana Ivana Celjaka danas su potpisali ugovore o zajedničkom financiranju radova na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke županije. Ugovore o financiranju izvanrednog održavanja cesta su potpisala 3 grada i 8 općina, a radovi će obuhvatiti 42 kilometra dionica. Vrijednost radova nešto je veća od 39 i pol milijuna kuna. Ceste i ulice dobit će novi asfalt, kolnike i nogostupe, a stanovnici bolje i sigurnije uvjete za vožnju i šetnju.

 

„Ove godine ćemo u suradnji s gradovima i općinama obnoviti oko 50 kilometara cesta po našoj županiji, a iznos koji će biti utrošen za radove je oko 40 milijuna kuna. To nije jedino ulaganje u cestovnu infrastrukturu. Kroz program obnove i sanacije obnovit ćemo oko 70 kilometara cesta, 7 mostova, 5 klizišta, a ukupne vrijednosti oko 97 milijuna kuna.  Vlada RH također ulaže u cestovnu infrastrukturu. Obnovljen je most u Jasenovcu, Galdovu, u tijeku su radovi na mostovima u Stupnu, Brestu i mostu Gromova, a nedavno su počeli i radovi na dovršetku autoputa, spojne ceste i izgradnji novog mosta preko Odre“, rekao je župan Celjak te dodao kako je važno, posebno onima koji žive u ruralnim područjima županije, omogućiti što bolju prometnu komunikaciju s lokalnim censtrima.

 

Na području Petrinje sanirat će se dionice u naseljima Farkašić i Srednje Mokrice. Radovi će započeti po završetku postupka javne nabave. Inače, ŽUC je prijavio i Grad Petrinju na Fond solidarnosti, tako da će se u sklopu Fonda sanirati most Petrinja, klizište Hrastovica-Hrvatski Čuntić, rekonstruirati cesta u Ulici Otona Kučere, sanirat će se cesta u Brestu, Drenačka ulice te Ulica Mate Bučara, Ulica 6. kolovoza i Ulica Gromova.

 

„Zahvaljujem i županu Celjaku i ravnatelju ŽUC-a Šapini što su prepoznali problem koji je eskalirao nakon potresa, ali i u okolnim gradovima, gdje je neposredno nakon potresa došao silan promet i teret, razrovao i uništio ceste koje su bile problematične i prije potresa. Velik je problem što na području Petrinje, samog centra grada ,prolaze državne prometnice. Izmještanjem teretnih vozila dodatno su uništene i naše male lokalne ulice“, rekla je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.

 

 

U Glini će se obnoviti i izvanredno obnoviti cesta prema naselju Stankovac. Radovi su vrijedni oko 2 milijuna kuna. Obnovit će se i cesta prema naselju Buzeta, avrijednost obnove te dionice je oko milijun kuna. U sklopu Fonda solidarnosti obnavljat će se most u Prekopi.  Na području Popovače radit će se na održavanju cesta u naseljima Stružec i Ciglenica. Radovi su u tijeku i na uređenju dionice Borojevići-Komogovina na području općine Donji Kukuruzari. Na području općine Dvor obnovit će se ceste Javornik, Stanić Polje i Goluževac.

 

 

Obnavljat će se i županijske i lokalne ceste na području Sunje. Riječ je o prometnicama Greda Sunjska, potom u naselju Slovinci prema Strmenu, a obnovit će se i Radićeva ulica, a na sunjskom području radovi u tijeku. U Lipovljanima se obnavlja dionica od rotora do nadvožnjaka preko autoceste A3. Radovi su također u tijeku. Na području Velike Ludine radi se na obnovi gotovo 10 kilometara županijske ceste u Mustafinoj Kladi.

 

Radi se i na području Martinske Vesi, gdje će se  sanirati dionica Setuš-Mahovo, prometnice u naseljima Strelečko, Desni Dubrovčak i Desna Martinska Ves. Sredstvima Fonda solidarnosti sanirat će se i most u Martinskoj Vesi.

 

 

Na području Gvozda sanirat će dio ceste u Crevarskoj Strani i naselju Ilovačak. U Topuskom će se urediti i obnoviti dionica duga 3 kilometra Perna-Blatuša.

 

Neki gradovi i općine već su potpisali ugovore i počeli s radovima. U Kutini se obnavlja cesta u naselju Gojilo, a u Novskoj se provode radovi u Sigecu, Staroj Subockoj i naselju Plesmo. Na području općine Jasenovac radi se na sanaciji ceste u Krapju.  Županijska uprava za ceste prijavila je nekoliko dionica cesta u Jasenovcu na Fond solidarnosti, a projekti su vrijedni 4,2 milijuna kuna.

najčitanije