Pokrenut projekt „Poduzetničko društveni centar Petrinja“

imp

Petrinja dobiva Poduzetničko društveni centar. Ovaj projekt dio je Intervencijskog plana Grada Petrinje, nositelj projekta je Petrinjska razvojna agencija (PETRA), a partner na projektu je Grad Petrinja. Ukupna vrijednost Ugovora je 759.550,00 kuna, od čega je 85% sufinancirano sredstvima EU a 15% je iznos vlastitog sufinanciranja.
“Prva faza je izrada projektne dokumentacije za budući Poduzetničko-društveni centar i to je zapravo tema današnjeg sastanka na kojem ćemo u ime Petrinjske razvojne agencije kao nositelja, potpisati ugovor o izradi projektne dokumentacije. Ukupna vrijednost ugovora za izradu projektne dokumentacije je 759.550, 00 kuna, od čega je 85 % sufinancirano sredstvima Europske unije, odnosno 645.617,50 kuna, a 15% je iznos vlastitog sufinanciranja od 113.932,50 kuna“, rekla je Katarina Ivančić, ravnateljica Petrinjske razvojne agencije „PETRA“, dodajući kako je glavni cilj ovog projekta jačanje gospodarske slike Grada Petrinje. „Cilj tog centra je da bude svojevrsni akcelerator poduzetništva i da služi za jačanje gospodarske slike grada Petrinje, da se pruži potpora poduzetnicima u obliku usluga savjetovanja, edukacija, mjesta za konferencije, edukacije i sve sastanke za kojima poduzetnici u gradu Petrinji imaju potrebu. Naravno da smo prilikom osmišljavanja ovog projekta i u sklopu izrade Intervencijskog plana napravili određenu analiza stanja u gradu. Na temelju podataka o nezaposlenosti, smanjenom gospodarskom sektoru i manjem rastu prihoda u tom sektoru došli smo do zaključka da je takva vrsta potpore za male i srednje poduzetnike u gradu Petrinji potrebna“, kazala je Ivančić.
Predviđena lokacija za ovaj centar je u Carekovoj ulici 26 u Petrinji. Radi se o objektu koji je u vlasništvu Grada Petrinje a nakon njegove izgradnje i stavljanja u funkciju, predat će se u vlasništvo Petrinjskoj razvojnoj agenciji.

najčitanije