„Poduzetnički krediti“ Sisačko-moslavačke županije idu dalje

imp

Gotovo 100 milijuna kuna osigurano je za provedbu kreditne linije Poduzetnički krediti koju s partnerima, lokalnim jedinicama samouprave, na svom području provodi Sisačko-moslavačka županija.
Od tog iznosa, u 2014./2015. godini realizirano je, odnosno iskorišteno 95 milijuna kuna. Da je projekt dobar, govore ističe župan Ivo Žinić, i ovi podaci „Rezultati koji su se postigli ovim kreditima su doista veliki. Preko 300 radnih mjesta je sačuvano a preko 330 novih radnih mjesta je otvoreno“- rekao je župan.

Dobar je to pokazatelj da se s projektom nastavi i dalje pa je tako u 2016.godini zaprimljeno 14 prijava,a 12 ih je odobreno. „Vrijednost tih kredita je oko 10 milijuna kuna. Imamo još veliki fond, gotovo 90 milijuna na raspolaganju u ovoj godini. Tako da vjerujem da će ovaj iznos biti dostatan za sve one poduzetničke ideje i kredite u 2017. godini“ – istaknuo je Žinić.
Nositelj projekta je Sisačko-moslavačka županija, a projektni partneri su 12 jedinica lokalne samouprave (gradovi Kutina, Petrinja, Novska, Hrvatska Kostajnica, Popovača i Glina, te općine Lekenik, Lipovljani, Topusko, Donji Kukuruzari, Dvor i Majur) i 6 poslovnih banaka.

Uz kamatnu stopu od 5-6,5 % i subvenciju Županije od 1-2 % i gradova i općina od 1-2 % najniža kamatna stopa za poduzetnike može iznositi i 1 %. Najniži iznos kredita je 50 000 kuna, a najviši nije određen, nego ovisi o kreditnoj sposobnosti poduzetnika.

najčitanije