Početak geodetskih mjerenja na potresom pogođenom području

imp

251020211635198315.jpeg

Potres koji je pogodio područja Sisačko-moslavačke te Zagrebačke i Karlovačke županije značajno je utjecao i na podatke službenih evidencija koje su u nadležnosti Državne geodetske uprave, što je utvrđeno od strane službenika Državne geodetske uprave koji su odmah nakon potresa, u razdoblju od 4. do 28. siječnja 2021. godine, izašli na teren te obavili precizna kontrolna satelitska (GNSS) mjerenja na području gradova Gline, Petrinje i Siska.

Na temelju dobivenih rezultata GNSS mjerenja, utvrđeni su pomaci zemljine kore u Petrinji sa srednjim vrijednostima pomaka 45 cm u smjeru jugoistoka, dok su srednje vrijednosti pomaka na području Gline 10 cm u smjeru sjeverozapada odnosno 10 cm u smjeru istoka za područje homogenog polja Sisak. Također, utvrđen je visinski pomak od 10 cm (spuštanje tla) na području Gline.

Ti rezultati dali su jasne smjerove Državnoj geodetskoj upravi za poduzimanjem hitnih radnji u cilju nesmetanog obavljanja geodetskih poslova te je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. donio Objašnjenje o privremenim postupanjima u postupcima izrade, pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata na potresom pogođenim područjima za 88 katastarskih općina.

U cilju potpunog otklanjanja posljedica katastrofalnog potresa nad službenim katastarskim podacima potrebne su i dodatne ciljane aktivnosti što je i predmet Ugovora koji je potpisan, a koje obuhvaćaju dodatna ciljana terenska mjerenja za potrebe stvaranja matematičkih modela i izračuna transformacijskih parametara kojima će se postojeći katastarski podaci dovesti u korelaciju s pomacima uzrokovanih potresom ovisno o udaljenostima od epicentara potresa te utvrđenim smjerovima i vrijednostima pomaka zemljine kore. Nakon izvršenih transformacija omogućit će se neometan rad geodetskim stručnjacima na poslovima održavanja katastarskog operata sukladno propisima za koje je nadležna Državna geodetska uprava, a što obuhvaća i evidentiranje svih zgrada koje će se obnoviti na potresom pogođenom području.

najčitanije