Počela rekonstrukcija 8,5 kilometara kupskog nasipa Stara Drenčina – Staro Pračno

imp

251020211635197408.jpeg

Hrvatske vode danas su započele radove na rekonstrukciji obalnog nasipa rijeke Kupe za potrebe zaštite od poplava prigradskih naselja grada Siska na dionici Staro Pračno – Stara Drenčina u duljini od 8,5 km. Ukupna vrijednost projekta je 36 milijuna kuna, a projekt je nužan zbog lošeg stanja nasipa koji je dodatno oštećen tijekom potresa koji su u prosincu prošle godine pogodili Sisak i okolicu. Rok izvođenja radova je 24 mjeseca, a nakon njih Sisak i okolica trebali bi biti mnogo sigurniji od poplava.
Planiranom rekonstrukcijom predviđena je nadogradnja i ojačanje postojećeg nasipa s pristupnim rampama, premještanje nasipa u zaobalje na dijelovima dionice, rekonstrukcija odvodnih kanala i betonskog propusta s čepom i eksploatacija pozajmišta glinenog materijala na lokacijama uz nasip. Rekonstrukcija kupskog nasipa na ovoj dionici, od spoja nasipa sa željezničkom prugom kod ušća Odre do Stare Drenčine prepoznata je kao jedan od prioriteta u izgradnji sustava obrane od poplava na sisačkom području.

radovi nasip 29 radovi nasip 28 radovi nasip 27 radovi nasip 25
Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković podsjetio je kako plan nije samo vratiti nasip u prvobitno stanje, nego će se on dodatno nadvisiti i ojačati. Kruna nasipa, kako je istaknuo, umjesto sadašnjih 1,5 metara, bit će četiri metra, a u njega će se ugraditi oko 250.000 kubika zemljanog materijala i 60.000 kubika kamena.
Najavio je i druge radove na Banovini pa će već ove godine, u dogovoru sa Stožerom za sanaciju šteta od potresa, biti otvoreno nekoliko novih radilišta. Upozorio je kako visoki vodostaj rijeke Kupe od Karlovca do Siska stigne za dan-dva pa će se i radovi organizirati po dionicama kako bi se vodostaj tijekom radova držao pod nadzorom.

radovi nasip 24radovi nasip 10radovi nasip 8radovi nasip 22
Rekonstrukcija nasipa na ovoj dionici predstavlja prioritet u izgradnji sustava obrane od poplava na sisačkom području, s obzirom na to da se radi o obrambenom nasipu na kojem su uočeni nedostaci, među ostalim deformacija nasipa, neodgovarajući poprečni profil, pojava procjeđivanja i podvira pri visokim vodostajima, rekao je na obilježavanju početka radona ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.
„Hrvatske vode kontinuirano brinu ne samo o vodno-komunalnoj infrastrukturi, nego i o zaštiti građana i njihove imovine, odnosno obrani od poplava. Utrošene su stotine milijuna kuna upravo u projekte zaštite od poplava i obranu područja uz rijeke. Radovi na lijevo obalnom nasipu rijeke Kupe osigurat će da ovo područje bude bolje zaštićeno, osobito u odnosu na štetu izazvanu katastrofalnim potresom koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije“, istaknuo je ministar.

radovi nasip 13radovi nasip 16radovi nasip 19rekonstrukcija nasipa saastanak
Prije ovih radova održano je nekoliko radnih sastanaka između Generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića i sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka, upravo na temu sanacije nasipa uslijed šteta uzrokovanih potresima, ali i pojačanim sustavima zaštite od poplava na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Posebice na području Hrvatske Kostajnice te Siska, točnije gradske četvrti Galdovo.
„Obrambeni nasip na Kupi oštećen je u poplavama, ali i ranijim prirodnim djelovanjima te u ovom stanju ne zadovoljava kriterije obrane od poplave. Došlo je do deformacije nasipa koji nema odgovarajući poprečni profil, oštećen je djelovanjem životinja, pojavilo se procjeđivanje i podviri u zaobalju pri visokim vodostajima. Stoga smo rekonstrukciju kupskog nasipa na ovoj dionici, od spoja nasipa sa željezničkom prugom kod ušća Odre do Stare Drenčine, prepoznali kao jedan od prioriteta u izgradnji sustava obrane od poplava na sisačkom području. Nakon razornog potresa od 29. prosinca 2020. godine, detaljnim obilaskom i provjerom stanja vodnih građevina, uočena su značajna oštećenja na ovoj dionici nasipa. Oštećenja su bila takva da nasip ne bi izdržao nailazak visokog vodnog vala te se stoga na dijelovima hitno prišlo izgradnji druge linije obrane od poplava od posebnih barijera dužine oko 570 metara. Sada smo započeli cjelovitu rekonstrukciju nakon čega će građani Siska i okolice moći mirnije spavati, a u postupku je i obaloutvrda na području Galdova.“, izjavio je danas prigodom početka radova na rekonstrukciji nasipa župan Ivan Celjak.

radovi nasip 9 radovi nasip 6 radovi nasip 4

najčitanije