Plenković: Po autocesti do Zagreba za dvije godine

imp

Povezivanje Siska na mrežu postojećih autocesta u Hrvatskoj od vitalnog je značaja za razvoj grada i cijele Sisačko – moslavačke županije.

 

Do punog povezivanja autocestom do Zagreba Siščani će čekati još „samo“ dvije godine. Toliko je potrebno vremena, rekao je obilazeći gradilište dionice od Lekenika do Siska u Žažini predsjednik Vlade Andrej Plenković, ističući kako je to kapitalan projekt.
„Puni profil dionice autoceste u dužini od 11 km koju grade Hrvatske autoceste, kapitalan je projekt na temelju odluke Vlade donesene odmah nakon potresa. Ta buduća žila kucavica i prometa i kretanja ljudi i gospodarskog razvoja i razvitka Sisačko – moslavačke županije, Siska, a osobito Petrinje i Gline s obzirom da će se napraviti čvor koji će odvojiti jedan dio prometa direktno s autoceste prema Petrinji, a kasnije i Glini, dat će jedan novi život. Ta poruka je izrazito važna kao i obećanje izvođača da će radovi biti gotovi prema planu a to je za dvije godine od danas.“, rekao je premijer Plenković.

Dionica Lekenik – Čvor Sisak ima dva odvojena kolnika s dva prometna traka i zaustavnim trakom na svakom kolniku. Pogodna konfiguracija terena omogućuje ispruženu trasu na niskim nasipima visine cca 1,3 m iznad terena osim na mjestima gdje trasa autoceste prelazi preko većih vodotoka.

U sklopu dionice izgradit će se 6 putnih prijelaza s nadvožnjacima kojim se nadomještaju prekinute postojeće ceste, dva manja objekta u trupu autoceste, odvodnja, prometna oprema i signalizacija, zaštita od buke te paralelni putovi.

Vrijednost ugovorenih radova za izgradnju dionice Lekenik – Čvor Sisak iznosi 281,4 milijuna kuna (bez PDV-a). Radovi su počeli u veljači ove godine s rokom izvođenja radova od 24 mjeseca.
Do čvora Sisak koji je ulazak na autocestu Siščani će preko novog Odranskog mosta čiji su radovi u punom jeku. Završetak tih radova planiran je za ljeto iduće godine.

 

Inače autocesta A11 Zagreb – Sisak ukupne je dužine 42 km. Do sada je izgrađena i puštena u promet autocesta od interregionalnog čvora Jakuševec do čvora Lekenik u dužini od 30,1 km. Osim završetka dionice do Siska potrebno je još i izgraditi spoj prema Zagrebu od interregionalnog čvora Jakuševec do Sarajevske ulice u dužini 1 km (prijelaz preko Ranžirnog kolodvora).

najčitanije