Petrinjska Privreda više ne kupuje vodu od Sisačkog vodovoda

imp

Vodoprivreda Petrinja 3

Nakon katastrofalnog potresa koji je pogodio Petrinju krajem 2020.godine, pitanje kvalitetne vodoopskrbe postalo je još aktualnije za stanovništvo grada Petrinje, općine Lekenik i okolnih naselja.
Uz razaranje infrastrukture, poput cjevovoda vodovodnih i odvodnih sustava, teškoće su nastale i u osiguranju dovoljne količine kvalitetne vode za piće, stoga je Privreda bila primorana dokupljivati veće količine vode za opskrbu od Sisačkog vodovoda, sve do siječnja 2024.godine. Također, Privreda je radila na obnovi vodovodne infrastrukture. Kako bi se upoznala sa stanjem po okončanju radova, ultrafiltraciju Stara strojarna i bunare na izvorištima Pecki obišla je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes s direktorom Privrede Željkom Softićem.

 

Vodoprivreda Petrinja 5

 

„U prethodnom razdoblju uspjeli smo sanirati sva naša izvorišta, i to poglavito bunare u Peckom koji su nam ključni za opskrbu stanovništva Petrinje pitkom vodom. Uredili smo ova naša vodno-zaštićena područja, ogradili ih i doveli u ispravno radno stanje te ih održavamo na način kako ih i treba održavati, odnosno da je pristupačno i uredno. Istovremeno smo uredili ultrafiltraciju, koja je u potresu dosta stradala, te smo uspjeli osigurati opskrbu stanovnika grada vodom s naših izvorišta. Tako više ne koristimo kupsku vodu Sisačkog vodovoda, osim za dio sjeverozapadnog prstena, ali i taj dio će za nekih 60 do 90 dana, kada završimo radove na prekidnoj komori Križ, biti opskrbljivan vodom s petrinjskih izvorišta. Istovremeno, radimo sanaciju cjevovoda Hrastovica-Zebinac. Inače, voda s izvora u Hrastovici je najkvalitetnija voda koju imamo“, rekao je Softić, naglasivši kako će se iz vodospreme Hrastovica gravitacijskim padom opskrbljivati naselja Hrastovica, Budičina, Taborište, Klinac te dio grada Petrinje koji gravitira na Radićevu ulicu.

 

Vodoprivreda Petrinja 4

 

Naime, Privreda je svoju javnu vodoopskrbnu mrežu proširila na naselja Brest Pokupski, Mala Gorica, Prnjavor Čuntićki, Hrvatski Čuntić, Budičina, Hrastovica, Taborište, Klinac, Blinja i Stražbenica. Zadovoljstvo ovim rezultatima rada petrinjske Privrede izrazila je gradonačelnica Magdalena Komes.

 

„U ovom procesu obnove i revitalizacije postoji čitav niz prioriteta kojima se moramo baviti. Pitka i kvalitetna voda i vodoopskrba jedan su od najvažnijih elemenata jednog društva. Zapravo, radimo jako puno nevidljivog posla građanima. Naime, kada govorimo o vodoopskrbi i odvodnji, to je onaj dio koji je građanima u principu nevidljiv jer je pod zemljom, ali zbog radova koji su u tijeku diljem grada razumijemo uznemirenost građana. Zadovoljna sam radom Privrede i direktora jer su povukli veliki dio sredstava iz Fonda solidarnosti i na taj način su rasteretili gradski proračun. Dakle, djelomično iz Fonda solidarnosti i ostalih fondova EU, djelomično iz državnog proračuna, veliki iznos sredstava uložen je u sanaciju posljedica potresa koji je napravio i pod zemljom ogromnu štetu, za što građani ipak manje znaju. Osim navedenog, radi se jako puno na poboljšanju kvalitete vode koju pijemo, na uređenju infrastrukture i okoliša i vjerujem kako će, zahvaljujući ovakvom podizanju kvalitete i primjenom svjetskih standarda u vodoopskrbi, Petrinjci piti još kvalitetniju vodu“, rekla je gradonačelnica.

 

Vodoprivreda Petrinja 2

 

Kako navode iz petrinjske Privrede, zadnje dvije godine prioritet im je bio osigurati građanima stabilnu i kvalitetnu vodoopskrbu koja neće biti ugrožena vanjskim faktorima. Privreda je intenzivno radila na obnovi vlastitih postrojenja, vodozahvata i infrastrukture, kako bi potrošačima osigurala dovoljne količine zdravstveno ispravne vode.

 

Privreda je u fazi pripreme vlastitog laboratorija za kontrolu vode u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju iz 2023. godine. Do sada je Privreda analize koje samostalno nije mogla provoditi, radila u suradnji sa laboratorijima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije. Vlastitim laboratorijem dobit će fleksibilnost u provedbi analize te mogućnost kontrole vode prema dinamici uspostavljenoj temeljem važećeg Zakona i vlastitoj procjeni rizika.

 

Vodoprivreda Petrinja 1

 

Procjena rizika od samog vodocrpilišta do krajnjih točaka distributivne mreže će do kraja godine biti uspostavljena još jednom zakonskom obavezom, a to je Plan sigurnosti voda, sustav samokontrole koji će zamijeniti postojeći HACCP sustav i postojeću analizu opasnosti i praćenje kontrolnih točaka. Plan sigurnosti vode je okvir preventivnog upravljanja rizicima koji najučinkovitije osigurava sigurnu opskrbu vodom i detaljno analizira svaki korak vodoopskrbnog sustava.

 

 

 

Izvor i foto – Grad Petrinja

najčitanije