Petrinja uz pomoć HBOR-a u 11 projekata

st

Petrinjski gradski vijećnici jednoglasno su na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća prihvatili odluku o zaduživanju Grada Petrinje kod HBOR-a za 3 milijuna kuna, uz rok otplate od 5 godina bez počeka, u 60 jednakih obroka i promjenjivu kamatnu stopu od 6% godišnje.
Kreditna sredstva utrošit će se za izradu projektne dokumentacije za 11 projekata koje će Grad kandidirati na Pilot projekt pet nerazvijenih gradova, odnosno “Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Pročelnica gradskog Upravnog odjela za proračun i financije i društvene djelatnosti Milka Pavišić rekla je kako je Gradsko vijeće još u veljači ove godine donijelo odluku o pokretanju postupka za zaduživanje kod poslovnih banaka u iznosu od 3 milijuna kuna. Slijedom te odluke, s HBOR-om je dogovoreno kreditiranje 11 projekata koji su sastavni dio Akcijskog plana koji Grad Petrinja izrađuje za Pilot projekt pet ratom pogođenih gradova.
Grad Petrinja se, kaže, zadužuje na 60 jednakih rata, s tim da je rok otplate odmah, a rok iskorištenja kredita je 30.lipnja 2018. Otplata počinje tek 1. srpnja 2018. godine, što znači da postoji period od skoro dvije godine da se napravi svih ovih 11 projekata i kako je god koji projekt gotov, šalje se u Hrvatsku banku za obnovu i razvoj. Oni plaćaju direktno izvođaču i Gradu Petrinji zaračunavaju za taj dio samo interkalarnu kamatu do iskorištenja ovih 3 milijuna kuna, pojašnjava pročelnica Pavišić.
Radi se o 11 projekata vezanih za Program pet nerazvijenih gradova „težak“ 120 milijuna eura, o privatnom, društvenom i realnom sektoru gdje se kroz te projekte, kaže gradonačelnik Darinko Dumbović,već za godinu dana mogu povući sredstva reda veličina 100 milijuna kuna. U pitanju su projekti Poduzetničke zone, dvorane, Sajmišta, Parka, prenamjene društvenog doma u Češkom Selu u dječji vrtić, svlačionice u Češkom Selu i Piramide te o nekim manjim projektima koji su vezani za državnu imovinu u Petrinji.

najčitanije