Osobni asistenti za 19 osoba s najtežim stupnjem invaliditeta

imp

251020211635199743.jpeg

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ za projekt pod nazivom “ASISTENT – POMOĆ I PODRŠKA” (kodni br. projekta UP.02.2.2.14.0059), ukupne vrijednosti 1.988.956,97 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %).

Odobrena sredstva omogućavaju uslugu osobne asistencije za ciljnu skupinu u projektu, a to je ukupno 19 odraslih osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih, intelektualnih i mentalnih oštećenja, starijih od 18 godina i koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije.

Od ukupno 19 korisnika projekta, 18 korisnika je s područja Sisačko-moslavačke županije (iz područja gradova Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice) te jedna osoba iz grada Zagreba, a koje su iskazale potrebu za uslugom osobne asistencije.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama kako bi dobili mogućnost kvalitetnijeg života, boljeg socijalnog uključivanja u zajednicu te sprječavanja njihove institucionalizacije.

Ovim projektom udruga će financirati plaće za ukupno 18 zaposlenika – 16 osobnih asistenata, projektnog asistenta-koordinatora i voditelja projekta.
Ugovori o radu za novi projekt „Asistent-pomoć i podrška“ sa 11 osobnih asistenata potpisani su 16.travnja, a za koje su nadležna tijela u projektu odobrila istovremeni nastavak zapošljavanja u novom projektu, iz razloga da se osigura kontinuitet u primanju usluge osobne asistencije za njihove korisnike, dok će se Ugovori o radu sa 5 novih osobnih asistenata u projektu „Asistent-pomoć i podrška“ sklopiti dana 16. svibnja 2021., tj. odmah po zaključenju prethodnog projekta „Podrška za bolji i kvalitetniji život“ čiji je službeni završetak dana 15. svibnja 2021.

Time će UOSI SMŽ kroz ovaj projekt omogućiti zapošljavanje 5 novih, dugotrajno nezaposlenih osoba, te će se broj zaposlenih osoba udruge sa trenutnih 47 povećati na 52 zaposlena djelatnika.
Provedba projekta počela je 16. travnja 2021. i traje 18 mjeseci, a ugovorna tijela su Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike / Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije, kao Upravljačko tijelo; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike / Uprava za programe i projekte, kao Posredničko tijelo razine 1; Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Posredničko tijelo razine 2, te Udruga osoba s invaliditetom SMŽ kao Korisnik projekta.

najčitanije