Osiguranje sigurnosnih koridora na putu do škola i vrtića u Petrinji

mradenovic

251020211635197533.jpeg

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje pruža tehničku pomoć izgradnje sigurnosnih koridora tzv. tunela kojima se osigurava siguran put učenika, vrtićke djece te njihovih roditelja do škola i vrtića u Petrinji.
Na području Petrinje do danas je uklonjeno 120 objekata, međutim nisu sve građevine toliko oštećene da bi se morale ukloniti, a potencijalna su prijetnja djeci na putu do škole.
Ovim projektom osigurava se sigurnost svih, a ponajviše najmlađih na što apeliraju građani i udruge građana Petrinje. U okviru ovog projekta biti će postavljeno gotovo 700 dužnih metara tunela koji se grade od montažne skele. Ukupna zapremina svih tunela bit će veća od 3000 m3, a biti će utrošeno 100 m3 drvene građe.
Cijeli projekt financiran je od strane Vlade Republike Hrvatske kroz sredstva namijenjena Nacionalnom stožeru civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa.

Izvor: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

najčitanije