Općina Lekenik sufinancira nabavu pomoćnih nastavnih sredstava i školskog pribora

imp

školski Pribor Udžbenici

Općina Lekenik će u školskoj godini 2023./2024. sufinancirati nabavu drugih obrazovnih i pomoćnih nastavnih sredstava i školskog pribora za učenike upisane u osnovnu školu Mladost Lekenik i područne škole na području Općine Lekenik, te školski pribor za djecu upisanu u osnovnu školu u Selima s prebivalištem na području Općine Lekenik u iznosu od 40 eura po učeniku.

 

Pod drugim obrazovnim i pomoćnim nastavnim sredstvima podrazumijeva se nabava radnih bilježnica, zbirki zadataka, kutije za Tehničku kulturu, likovne mape, atlasa i drugo, odnosno sva ona sredstva koja su propisana posebnim zakonskim propisima za pojedine razrede osnovne škole.
Pod školskim priborom podrazumijevaju se olovke, gumice, šiljila, kemijske, kalkulatori, šestari, bilježnice, pisanke, crtančice, pernice, kistovi, sve vrste boja i ostalog sitnog pribora.

 

Roditelji su obvezni prilikom podnošenja zahtjeva kroz prijavnu formu na mrežnim stranicama Općine Lekenik priložiti račun o kupljenim drugim obrazovnim i pomoćnim nastavnim sredstvima, te školskom priboru za svakog učenika posebno, te dostaviti preslike tekućeg računa pod uvjetom da je učenik upisan u redovni obrazovni program navedenih škola, odnosno da se nalazi na popisu upisanih polaznika.

 

Razdoblje podnošenja zahtjeva je od 15. rujna do 9. listopada 2023. godine.

 

 

NAPOMENA: pod ukupni iznos unijeti podatak s računa za materijal kupljen za određen razred te na računu za svako dijete upisati sa strane na koji razred se predmetni materijal odnosi radi lakšeg snalaženja u slučajevima kad je za dvoje djece sve na jednom računu. Na računu se ne smiju nalaziti artikli za koje se ne predviđa subvencija.

 

 

 

Zahtjevu se obvezno moraju priložiti:

  • Presliku kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva (za zaštićene račune najaviti uplatu sredstva od Općine Lekenik u najbližoj poslovnici FINE ukoliko do sada nije korišten ovaj model potpore)
  • Presliku računa kupljenih drugih pomoćnih nastavnih sredstava i školskog pribora
  • Po potrebi drugu dokumentaciju koju će tražiti tijelo nadležno za provođenje postupka dodjele potpore
  • Ukoliko roditelj traži subvenciju za troje i više djece podnosi jedan zahtjev

 

 

 

Foto – OŠ Novska

najčitanije