Općina Lekenik donijela paket mjera pomoći

imp

Općinsko vijeće Općine Lekenik je na svojoj 22. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine usvojilo nekoliko odluka koje se odnose na novi set mjera, a koje će u konačnosti biti preusmjerene na poboljšanje socijalnog statusa osoba koje su uslijed posljedica epidemije COVID-19 ostale bez zaposlenja.
Jedna od provedbenih mjera za ublažavanje posljedica je ušteda na plaćama koje su smanjene djelatnicima i dužnosnicima načelniku i zamjeniku Općine Lekenik za 10% smanjenjem osnovice, umanjena je za 20% i mjesečna naknada predsjedniku i dvojici zamjenika predsjednika Općinskog vijeća.
Kako je Općina Lekenik osnivač i drugih pravnih osoba smanjenje plaća od 10% odnosi se i na djelatnike Dječjeg vrtića Lekenik, Narodne knjižnice i čitaonice, Vodovoda, Komunalnog poduzeća i Turističke zajednice Općine Lekenik čime će se u tri mjeseca uštedjeti 125.000,00 kuna.
Proračunska sredstva koja bi se inače izdvojila na plaće u Proračunu Općine Lekenik preusmjeriti će se na pomoć nezaposlenima koji su uslijed prestanka rada zbog epidemioloških mjera u razdoblju od 11.03.2020. godine, a zaključno sa 31.07.2020. godine ostali bez posla. Istima će se isplatiti jednokratna novčana pomoć u iznosu od 800,00 kuna. Nezaposlene osobe koje ispunjavaju kriterij nezaposlenosti u označenom razdoblju trebaju podnijeti zahtjev koji će se nalaziti na web stranici Općine i uz zahtjev priložiti Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom dokazuju da ispunjavaju taj jedan kriterij.
“Nadamo se da će ovim mjerama biti postignut cilj ublažavanja posljedica nezaposlenima, te privremeno omogućiti pojedincima i obiteljima da lakše prebrode trenutnu situaciju koja je snašla kako njih tako i gospodarstvenike za koje su mjere olakšica donesene ranije.”, poručuju iz Općine Lekenik.

najčitanije