Odluka o petrinjskoj Pučkoj kuhinji

imp

251020211635197015.jpeg

Petrinjska gradonačelnica Magdalena Komes donijela je Odluku o Pučkoj kuhinji Grada Petrinje kojom se utvrđuju pokrovitelji, donator i nositelji, kriteriji za odabir korisnika Pučke kuhinje, mjesto i način raspodjele hrane i ostala pitanja vezana za realizaciju Pučke kuhinje Grada Petrinje.

Korisnici Pučke kuhinje mogu biti osobe i obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade kod Centra za socijalnu skrb, a koje ispunjavaju jedan od kriterija:
– starije osobe i obitelji koje čine samo starije osobe
– višečlane obitelji sa četvero i više malodobne djece
– višečlane obitelji s djecom s teškoćama u razvoju
– samohrani roditelji s više malodobne djece
– osobe potpuno nesposobne za rad čija je nesposobnost za rad utvrđena prema posebnim propisima
Pravo ostavruju i osobe koje imaju status beskućnika.
Svi korisnici moraju imati prebivalište na području Petrinje, a podjela obroka korisnicima Pučke kuhinje odvijat će se na prostoru Kontejnerskog naselja Sajmište.

najčitanije