ODRŽANA SJEDNICA VLADE RH

Odluka o načinu raspodjele novca Fonda EU za sanaciju šteta od potresa

Iz Fonda solidarnosti očekuje se isplata 277.866.852 milijuna eura

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava odnosno isplaćenog predujma iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta od potresa, a utvrdila je i dokumente koje je potrebno poslati da Hrvatska do kraja godine dobije ostatak dodijeljenog novca. Temeljem zahtjeva Hrvatske, a nakon serije potresa koji su od 28. prosinca prošle godine pogodili šire područje s epicentrom u blizini Petrinje, Europska komisija predložila je Europskom parlamentu i Vijeću dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 319.192.359 eura od čega je do sada isplaćen predujam u iznosu od 41.325.507 eura.

Definirani su i potrebni dokumenti, odnosno podaci o operacijama i pripadajućim iznosima i podaci o tijelima u sustavu za provedbu financijskog doprinosa, kako bi Hrvatska ostvarila uvjete za isplatu preostalog dijela dodijeljenih sredstava odnosno kako bi EK do kraja godine Hrvatskoj isplatila preostalih 277.866.852 milijuna eura.

Novac će se raspodijeliti Gradu Zagrebu, županijama – Krapinsko-zagorskoj, Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Međimurskoj, Brodsko-posavskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj, a odlukom Vlade sa sjednice u srijedu, imenovano je i nacionalno koordinacijsko tijelo te su mu određena zaduženja, kao i tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa te neovisno revizorsko tijelo.

Ta bi se sredstva iskoristila za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja; zatim za pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva te za  osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine. Sredstva bi se koristile i za čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.

najčitanije