Od 34.829 oštećenih stambenih objekata u županiji pregledano ih je 24.673

imp

Prema današnjim ažuriranim podacima na potresom pogođenom području naše županije prijavljeno je oštećenje na ukupno 34.829 stambenih objekata, od kojih je njih 24.673 pregledano.
Neuporabljivo je gotovo 10% prijavljenih objekata, odnosno 3.245. Privremeno neuporabljivo je, uz potreban detaljan pregled, 2.473 objekata, a privremeno neuporabljivo, uz potrebne mjere hitne intervencije njih 2.959.

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 8. veljače 2021. (8:00))
1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA
Prijave: 34 829
Pregledano objekata: 24 673

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 297
Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 948
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 473
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 959
Uporabljivo – bez oštećenja: 584
Uporabljivo bez ograničenja: 5 621
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 9 791

najčitanije