Obrazovanje protiv korupcije

imp

261020211635292381.jpeg

Tijekom proteklog vikenda 19 nastavnika s područja županije sudjelovalo je na seminaru stručnog usavršavanja „Obrazovanje protiv korupcije“.
Seminar je organizirao Forum za slobodu odgoja, u suradnji s partnerskom organizacijom, Agencijom lokalne demokracije Sisak, a održan je u Ekonomskoj školi u Sisku. Radi se o zadnjem od četiri seminara stručnog usavršavanja za nastavnike osnovnih i srednjih škola, stručne suradnike, nezaposlene nastavnike i studente učiteljskih i nastavničkih studija. Kroz seminare je do sada u okviru projekta prošlo preko 90 sudionika/ca koji će antikorupcijsko obrazovanje primijeniti u svakodnevnom radu s učenicima i učenicama.
Antikorupcijsko obrazovanje jedna je od sastavnica Građanskog odgoja i obrazovanja te podrazumijeva da nastavnik ima kompetencije na temelju kojih može učenicima prenijeti znanja, vještine i stavove karakteristične za demokratsko društvo. Seminarom stručnog usavršavanja potaknulo se nastavnike da rade s učenicima na razvoju kompetencija karakterističnih za antikoruptivno obrazovanje, s konačnim ciljem da antikoruptivno ponašanje postane redovna praksa u hrvatskim školama i društvu.
Seminari su provedeni u sklopu projekta „Obrazovanje protiv korupcije“ u suradnji s međunarodnom organizacijom Network of Education Policy Centres, Agencijom lokalne demokracije iz Osijeka, Agencijom lokalne demokracije Sisak i Info zonom iz Splita. Projekt financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.