Novi natječaj za male poljoprivrednike

imp

Lokalna akcijska grupa (LAG) je javno-privatno partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje povezuju zajedničke značajke kao zajednička tradicija, lokalni identitet, osjećaj pripadnosti te potrebe i očekivanja.
Implementacija EU politika nameće potrebu ustroja LAG-ova, kao osnove za provedbu LEADER načela kojima se može povećati apsorpcijski kapacitet ruralnih područja za korištenje sredstava iz IPARD fonda EU. Članovima LAG-a, olakšava se pristup EU fondovima kroz zajedničke projekte njihovih lokalnih zajednica.
LAG Zrinska gora – Turopolje je provela odabir projekata u sklopu LAG natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, sukladan nacionalnom 4.1.1. PRR RH. Ukupno raspoloživa sredstva iznosila su 2.091.220,00 kn.
Od zaprimljenih 14 prijava, njih 11 zadovoljilo je administrativnu kontrolu te su im izdane Odluke o odabiru.
Danas je objavljen novi natječaj 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, sukladan nacionalnom 6.3.1. PRR RH. Ukupna raspoloživa sredstva će iznositi 1.928.820,00 HRK.
Sredstva su namijenjena svim poljoprivrednicima upisanima u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Korisnik mora imati sjedište ili prebivalište unutar LAG obuhvata i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
Visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.
Objava natječaja očekuje se uskoro!
Prema provedbi međuteritorijalnog projekta suradnje „Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača“, zatvaranjem Javnog poziva u svrhu izrade kataloga proizvođača voća i povrća, trenutno smo u izradi kataloga te se uskoro očekuje njegovo izdavanje.
Sve informacije dostupne na njihovoj Facebook i službenoj stranici na kojoj možete pronaći i kontakte.

najčitanije