Novi kriteriji pri podjeli toplih obroka u Petrinji

imp

251020211635198385.jpeg

Gradonačelnica Grada Petrinje, Magdalena Komes, donijela je Odluku o određivanju kriterija pri podjeli toplih obroka građanima.

Odlukom se građanima koji su na dane katastrofalnog potresa 28. i 29. prosinca prošle godine imali prebivalište na području Grada Petrinje, te čiji su objekti označeni crvenom naljepnicom, stanovnicima kontejnerskih naselja, korisnicima zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Petrinja te postojećim korisnicima pučke kuhinje Grada Petrinje, omogućuje daljnja opskrba toplim obrocima.

Navedene kategorije građana svoje svojstvo moći će dokazati potvrdom o neuporabljivosti objekta koju će izdavati Stožer Civilne zaštite Grada Petrinje, rješenjem Centra za socijalnu skrb Petrinja o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, te potvrdom Upravnog odjela za društvene djelatnosti da se građanin nalazi u evidenciji korisnika pučke kuhinje.

najčitanije