Novi klavir za Glazbenu školu Novska

imp

261020211635274021.jpeg

Sisačko-moslavačka županija i Glazbena škola Novska potpisali su Ugovor o sufinanciranju nabavke klavira za potrebe Glazbene škole u Novskoj.
Ukupna procijenjena vrijednost klavira je 500.000,00 kn. (400.000 kn + PDV). Ovim Ugovorom dogovoreno je kako će Sisačko – moslavačka županija za kupovinu klavira sufinancirati 60% iznosa, Glazbena škola Novska 20% te Grad Novska 20 % procijenjene vrijednosti klavira.

najčitanije