Nove kreditne linije i bespovratne potpore

imp

261020211635287236.jpeg

Ministar poduzetništva najavio je nove dvije kreditne linije i to „Kreditom do konkurentnosti“ i „Kreditom do uspješnog poslovanja“ gdje će se odobravati krediti od 30.000,00 kn pa do pet milijuna, ovisno o kojem je programu riječ. Kamate bi se trebale kretati oko 3% i ovi krediti bi u stvari bili nova kreditna linija prijašnjih „Županijskih kredita“ koji su u većini Županija bili iskorišteni Očekuje se potpisivanje ugovora sa Županijama i Gradom Zagrebom i bankama na provedbi ovog programa.

Kreditna linija Sisačko-moslavačke županije – kamatna stopa već od 1%, rok otplate do 10 godina

Tu su i bespovratne potpore Ministarstva poduzetništva i obrta – za „Suvremeni dizajn tradicijskih i umjetničkih obrta“, otvoren do 14.11., potpore od 50 do 100 tis kuna. Zatim Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:
za neposredno sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u prometu:
− Pregradnja postojećih vozila svih kategorija na električni pogon i pogon stlačenim prirodnim plinom ili kupovina vozila prerađenih na električni pogon
− Uvođenje sustava javnih gradskih bicikala
− Kupnja električnih bicikla
− Kupnja i uvođenje programskog rješenja za računalno planiranje i optimiranje ruta distribucije
− Opremanje postojećih i ugradnja semafora vizualnim indikatorom trajanja faze crvenog svjetla
Potpore se odobravaju od 40% do 80% opravdanih troškova max do 200 tisuća kuna, natječaj je otvoren do 31.12. odnosno do iskorištenja planiranih sredstava.
Više informacija dostupno je na www.minpo.hr i www.fzoeu.hr

najčitanije