Nova parkirališta i novi nogostup za sigurniji prilaz Domu zdravlja

imp

261020211635279684.jpeg

Grad Kutina rješava još jedan problme koji muči prvenstveno korisnike usluga Doma zdravlja u Kutini. Pokrenuti su radovi na izgradnji novih parkirališnih mjesta i nogostupa kojima bi se trebao smanjiti problem parkiranja i riješiti problem nesigurnog prilaza pješaka Domu zdravlja. Nakon završetka radova na dijelu prilaznih puteva vrijedit će i nova jednosmjerna regulacija prometa koja će poboljšati protočnost prometa i omogućiti veći broj parkirališnih mjesta.

Radovi će trajati ukupno 60 dana, a njihov rezultat bit će 100 metara novog nogostupa i 41 novo označeno parkirno mjesto.

najčitanije