Nešto više od 9000 oštećenih objekata u županiji još čeka prvi pregled

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 21. veljače 2021. (8:00))

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 37 482
Pregledano objekata: 28 061

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 337
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3 342
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 810
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3 363
Uporabljivo – bez oštećenja: 637
Uporabljivo bez ograničenja: 5 769
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 11 803

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije