Natječaj za zapošljavanje asistenta u nastavi

imp

261020211635287126.jpeg

Kroz projekt “Zajedno do uspjeha” Sisačko-moslavačka županija iz Europskog socijalnog fonda povukla sredstva za financiranje asistenta u nastavi.

Projet se realizira u suradnji sa sljedećim ustanovama:

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Sisak,
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Kutina,
OŠ Braća Radić, Martinska Ves,
Osnovna škola Rajić,
I. Osnovna škola Petrinja,
SŠ Ivana Trnskog, Hrvatska Kostajnica,
OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica,
Strukovna škola, Sisak,
Osnovna škola Novska,
OŠ Dragutina Tadijanovića, Petrinja,
Osnovna škola Jasenovac,
Osnovna škola Glina,
Srednja škola Petrinja,
Osnovna škola Dvor,
Gimnazija Sisak,
OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani,
OŠ Mate Lovraka, Petrinja,
OŠ Ivan Goran Kovačić, Gora,
Srednja škola Glina,
Ekonomska škola Sisak,
Industrijsko-obrtnička škola, Sisak,
Osnovna škola Popovača i
Osnovna škola Velika Ludina

Upravo za te škole je u tijeku raspisivanje javnih natječaja za zapošljavanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama.
Uvjeti natječaja, kao i broj asistenata, satnica i ostali podatci dostupni su na internetskim stanicama burze rada, www.hzz.hr.

najčitanije