Natječaj za studentske stipendije Sisačke biskupije

imp

251020211635197023.jpeg

Sisačka biskupija i ove godine nastavlja stipendirati studente. Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Biskupijske zaklade „Fra Bonifacije Ivan Pavletić” u akademskoj godini 2021./2022. je otvoren do 1. studenoga.
Pravo prijave na natječaj imaju studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Sisačke biskupije, redovno upisani na neku visokoškolsku ustanovu u RH, a koji za ovu akademsku godinu već ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

U prijavu je uz molbu potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje u akad. god. 2021./2022., potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija za studente viših godina, presliku svjedodžbe posljednja dva razreda srednje škole za studente 1. godine, presliku svjedodžbe o položenoj državnoj maturi za studente 1. godine, izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za sve članove domaćinstva, potvrdu poslodavca o mjesečnim primanjima zaposlenih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju, uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva, dokaze o priznanjima i postignućima na natjecanjima, dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, više braće i sestara – rodni list za predškolsku dob, odnosno učeničke i studentske potvrde, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelja i slično) i preporuku župnika.

Preporuča se da se studenti na natječaj prijavljuju putem internet stranica Zaklade na adresi www.zaklada.biskupija-sisak.hr, a može se također traženu dokumentaciju i molbu dostaviti poštom na adresu: Sisačka biskupija, Zaklada „Fra Bonifacije Ivan Pavletić”, Prijava na natječaj za stipendiju, Trg bana Josipa Jelačića 9, 44 000 Sisak. Krajem studenoga na mrežnim stranicama Zaklade bit će obznanjena imena studenata kojima će se dodijeliti stipendije Zaklade za ovu akademsku godinu, a koje će se isplaćivati od prosinca 2021. do rujna 2022. godine.

Svi detalji biskupijskog natječaja za studentske stipendije čekaju vas klikom na Zaklada.

najčitanije