Natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju

ibb

Županija je objavila natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. – 2020. godine u 2017. godini.
Korisnici   županijskih  poticaja mogu biti poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem poljoprivrednih kultura, držanjem i uzgojem stoke, proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i imaju prebivalište i sjedište na području Sisačko-moslavačke županije, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijski poticaj na području Sisačko-moslavačke županije.

Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja obavlja poljoprivrednu aktivnost, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i upisani su u Upisnik.
Iznos županijskog poticaja za mlade poljoprivrednike, koji imaju manje od 40 godine u trenutku podnošenja prijave na Natječaj   za 2017. godinu i imaju odgovarajuće obrazovanje za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom za koju traži potporu, županijski poticaji iz članka 4. ove Odluke uvećavaju se za 20%.
Poticaji se dodjeljuju za proizvodnju u 2017.godini. Zahtjevi za poticaj se dostavljaju na propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju.
Pojedini županijski poticaj se korisnicima isplaćuje jednokratno, jednom godišnje i to nakon obavljene
poljoprivredne aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Detalje o Natječaju i potrebne obrasce možete pronaći ovdje

najčitanije