Nastavljaju statički pregledi oštećenih objekata, pregled čeka još 2.720 objekata

mradenovic

Prema posljednjim podacima ArcGIS-a, na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije prijavljeno je 39.626 oštećenih stambenih objekata, a do sada je pregledano 36.906 objekata.
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 408, a zbog oštećenja 4.132 pregledanih objekata.
Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled na 3.632 objekata, a privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije na njih 4.376.
Uporabljivo bez oštećenja je 695, a uporabljivo bez ograničenja je 7.188 objekata. Uporabljivo s preporukom o postupanju je 16.475 do sada pregledana objekta.

Važna tema jučerašnjeg sastanka Stožera za otklanjanje posljedica potresa bila je i uklanjanje objekata koji su teško stradali u razornom potresu krajem prošle godine i naknadnim potresima slabije jakosti.
Stručnjaci su na popis za uklanjanje u Petrinji dosad uvrstili ukupno 90 nekretnina. Dosad su uklonjene 23 nekretnine i to stoga što im je statika bitno poremećena te više ne mogu služiti stambenoj, odnosno poslovnoj, gospodarskoj svrsi. Prije desetak dana u samom središtu Petrinje pristupilo se hitnom postupku uklanjanja privatnih kuća. U Sisku su uklonjena četiri objekta, a u Glini sedam.
Od 90 petrinjskih nekretnina na popisu za uklanjanje, 58 je obiteljskih kuća, a 32 su nekretnine višestambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.
Na području Grada Siska 92 su nekrentine popisane kao neuporabljive i na redu su za uklanjanje. Od toga je broja 77 obiteljskih kuća i pomoćnih objekata koji su u prosinačkom potresu i naknadnim podrhtavanjima tla praktički izgubili svoju primarnu svrhu. U Glini je 50 zgrada na popisu za uklanjanje.

najčitanije