Nastavljaju se radovi na Željezničkom kolodvoru u Sisku

ibb

Na sastanku župana Ive Žinića i predstavnika HŽ Infrastrukture najavljen je nastavak radova na Željezničkom kolodvoru u Sisku. Direktor održavanja HŽ infrastrukture Damir Ćavar rekao je kako se nastavak radova očekuje u roku od petnaestak dana, a završetak radova planira se u 2017. godini.
Predsjednica Uprave HŽ infrastrukture Renata Suša istaknula je kako radovi na Željezničkom kolodvoru stoje od 2014.godine zbog pronalaska arheoloških iskopina na području Željezničkog kolodvora, ali i kako postoje rezervirana sredstva za završetak ovog projekta. Naglasila je i da se troškovi radova povećavaju zbog zbrinjavanja arheoloških iskopina.
Predstavnici Uprave HŽ Infrastrukture podsjećaju da je 2014. obnovljena željeznička pruga Greda-Sisak-Sunja-Novska, ali i da nisu uspjeli dobiti sredstva iz EU fondova namijenjena financiranju ovakvih projekta. Kada je u pitanju pružni prijelaz Stupno-Odra, napominju da je tu riječ o projektu koji bi trebale financirati Hrvatske ceste. HŽ infrastruktura trenutno financira obnovu željezničke pruge Dugo Selo-Novska (izgradnja drugog kolosijeka). Kada je u pitanju pruga Sisak-Petrinja, za nju HŽ infrastruktura financira samo redovno održavanje.

najčitanije