Nastavlja se sanacija temeljnog tla na mostu Gromova

Osim na izgradnji novog mosta preko Odre, koji će se voditi prema autocesti, radi se i na sanaciji mosta Gromova koji je oštećen u potresu. U potresu došlo je do likvefakcije i oštećenja temeljnog tla koje se treba ojačati.

„Trenutno se radi na ojačavanju temeljnog tla jer je došlo do likvefakcije. Ojačanje temeljnog tla će učvrstiti most, nakon toga se pristupa sanaciji konstrukcije i nakon sanacije konstrukcije pristupa se završnoj fazi“, pojasnio je Ivan Kuliš, voditelj tehničke ispostave Hrvatskih cesta Sisak te dodaje kako je most siguran za prometovanje.

„Došlo je do potonuća jednog stupišta, do 10 centimetara uz naša praćenja. To ne predstavlja opasnost za sigurnost odvijanja prometa. Pregledali smo sve nakon potresa, nema opasnosti za sigurnost, ali sanirati se treba“.

najčitanije