Nasilje nije naš izbor

ibb

Projekt NNNI – Nasilje nije naš izbor, kako saznajemo od voditeljice projekt dr. sc. Daša Poredoš Lavor, odlično je prihvaćen u lokalnoj zajednici. Cilj projekta je prevencija nasilja među djecom te podučiti djecu toleranciji i mirnom rješavanju sukoba kroz razne oblike razgovoaraonica, pričaonica i sportskih aktivnosti – uz primjenu art i biblioterapije.

U projektne aktivnosti uključene Osnovna škola Komarevo, Osnovna škola Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica, Osnovna škola Mladost Lekenik s pripadajućim područnim školama, Osnovna škola Braća Bobetko Sisak, Osnovna škola Viktorovac Sisak, Osnovna škola 22. lipanj Sisak, dio aktivnost je održan na prijedlog i poziv policijskih službenika u Srednjim školama Glina i Topusko, a uskoro će se aktivnosti provoditi i na području Majura. Za roditelje u svrhu informiranja i učenja uspješnijih životnih vještina u Narodnim knjižnicama i čitaonicama se organiziraju razni tematski susreti i razgovaraonice. Tako svake prve srijede u mjesecu u NKČ Vlado Gotovac Dječji odjel organizirana je aktivnost „Kutak za naš trenutak“ u kojem sudjeluju roditelji, a u Knjižnicama u Hrvatskoj Dubici, Lekeniku i Majuru organiziraju se razni tematski susreti značajni za unapređenje komunikacijskih vještina, odgovornog roditeljstva, prevencija vršnjačkog nasilja i unapređenja kvalitete života u sadašnjosti i budućnosti – pojasnila je voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor.

S učenicima u školama do sada su održani susreti na teme prijateljstva, prihvaćanja različitosti, mirnog rješavanja sukoba, razvijanja radnih navika, tolerancije, samopoštovanja i stvaranja pozitivne slike o sebi, poticanja razmišljanja i zapamćivanja, razvoja strpljenja i sl. a u aktivnosti su uključeni pretežno učenici od prvog do petog razreda, dok u manjim ruralnim sredinama u aktivnosti se uključuju učenici svih uzrasta – jer za navedeno postoji prijeko opravdana potreba.
Susreti su vedri i dinamični, s puno zajedničke interakcije, iznošenja iskustava i ideja učenika – što učenike ohrabruje da iznose vlastita mišljenja i uče se dovoljno dobrom zalaganju za sebe. Učenici su motivirani, spontani i zainteresirani za susrete, a učitelji i nastavnici suradni – tako da je užitak raditi na provođenju projektnih aktivnosti – pojasnile su D. Poredoš Lavor i asistentica projekta Suzana Velešnjak.

Mnogi učenici spremni su učiti, uz prilagođena dobi objašnjenja i putem igre prihvaćaju razna socijalna pravila, posebno su osjetljivi na nepravu i aktivno joj se suprotstavljaju, neke oblike nasilja ne prepoznaju u dovoljnoj mjeri kao niti opasnosti od istih – na čemu ćemo nadalje raditi, smatraju da su posjele s obzirom na rasu, vjeru i kulturu nepotrebno nametnute čovječanstvu i da oni žele živjeti u društvu u kojem se može mirno živjeti i raditi, ići u školu i biti sretan – ističe D. Poredoš Lavor.
Projekt NNNI – Nasilje nije naš izbor financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sufinanciran sredstvima Grada Siska. Nositelj aktivnosti je Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“, partneri na projektu su Grad Sisak, Općina Majur, Općina Lekenik, Narodna knjižnica i čitaonica Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica, a suradnik je Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak. Projekt će se provoditi tijekom školske godine 2017/18.

najčitanije