Nagrade i priznanja Županije za iznimna postignuća, životno djelo i doprinos ugledu Županije

ibb

Tradicionalni predblagdanski prijam Sisačko-moslavačke županije bio je prigoda za uručenje nagrada i priznanja Županije. Nagrade Županije za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju primili su karikaturist Nenad Ostojić i mladi kajakaš Josip Lenac, a nagradu za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu Folklorni ansambl Ivan Goran Kovačić Sisak.
Nagrade za životno djelo dodijeljene su Božidaru Pintariću i, posthumno, Željku Nenadiću.

najčitanije