H5N1

Na snazi preventivne mjere zbog visoko patogene influence ptica

U nedjelju, 5. prosinca 2021. godine, u Republici Hrvatskoj stupile su na snagu stroge preventivne mjere zbog pojave visoko patogene influence ptica  koje su određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske.

 

Posjednici peradi i ptica moraju u zatočeništvu da se pridržavaju svih odredbi kako bi se spriječilo daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi kao i širenje ove bolesti i time smanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito.

 

U cijeloj Hrvatskoj osim provedbe higijenskih i biosigurnosnih mjera, obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi. Peradi i pticama u zatočeništvu hrana i voda za piće može se davati isključivo u zatvorenom prostoru tako da je kontinuirano zaštićena od divljih ptica te se ne smiju koristiti vanjski spremnici za vodu.

 

Naredbom su također određene i mjere koje se provode u zonama ograničenja na području Sisačko-moslavačke županije koje su objavljene na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede. U zonama ograničenja zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda  te drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica. Premještanje je moguće samo uz prethodno odobrenje od strane veterinarskog inspektora.

 

Ministarstvo poljoprivrede je s ciljem pravovremenog otkrivanja i sprečavanja daljnjeg širenja ove bolesti, odredilo i mjere koje se provode u zonama ograničenja, a odnose se na sva gospodarstva koja drže perad i ptice u zatočeništvu, koja se nalaze u zoni zaštite (zaraženo područje) i zoni nadziranja (ugroženo područje).

Naselja koja se nalaze u zoni zaštite su sljedeća: Odra Sisačka, Stara Drenčina, Vurot, Staro Pračno, Stupno, Žabno, Sela i Jazvenik na području Grada Siska te područje Siska sjeverno od linije koja prolazi Capraškom ulicom. Naselja koja se nalaze u zoni nadziranja su: Petrovec i Žažina u općini Lekenik, Bok Palanječki, Ljubljanica, Setuš, Strelečko, Tišina Erdedska, Tišina Kaptolska i Žirčica u općini Martinska Ves, Brest Pokupski, Hrastovica, Mala Gorica, Moščenica, Nova Drenčina, Novo Selište, Taborište na području Grada Petrinje te Petrinja, Budaševo, Crnac, Gornje Komarevo, Greda, Hrastelnica, Klobučak, Novo Pračno, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Palanjek, Prelošćica i Topolovac na području Grada Siska te područje Siska južno od linije koja prolazi Capraškom ulicom. Uputom je određena obveza provedbe popisa i posjeta gospodarstava na kojima se drži perad i/ili ptice u zatočeništvu u zonama ograničenja. U zonama ograničenja zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu te njihovih proizvoda, uz napomenu da su u određenim opravdanim slučajevima moguća odstupanja od navedenog.

 

Također iz Ministarstva mole punu suradnju s veterinarima koji provode popis gospodarstava na kojima se drži perad i posjete uključujući kliničke preglede peradi i ptica u zatočeništvu kako bi se isključilo prisustvo virusa na drugim gospodarstvima i pravovremeno reagiralo u slučaju pojave influence ptica.

 

U svrhu ranog otkrivanja visoko patogene influence ptica, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.

 

Virus influence ptica, podtip H5N1, za sada je potvrđen samo na jednom gospodarstvu u domaće peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji, dok je u divljih ptica potvrđen (u crvenokljunih labuda i patke kreketaljke) na lokacijama u Sisačko-moslavačkoj, Međimurskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, zbog čega je Naredbom određena i provedba biosigurnosnih mjera u lovu na pernatu divljač do strane lovaca.

 

Bolest je potvrđena i u drugim europskim zemljama u i populaciji divljih ptica i u domaće peradi te je s obzirom na migracije divljih ptica velika vjerojatnost njenog daljnjeg širenja zbog čega su i u Republici Hrvatskoj uvedene ovakve mjere.

 

Uprava za veterinarstvo osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu prijaviti svako povećano uginuće ili znakova bolesti u divljih ptica.

 

izvor: Ministarstvo poljoprivrede

najčitanije