Na red za obnovu dolaze ceste u Sunji i Hrvatskoj Dubici

nn

Načelnici općina Sunja i Hrvatska Dubica danas su s ravnateljem Županijske uprave za ceste potpisali ugovore o sufinanciranju radova na dvije dionice cesta u Sunji i jednoj u Hrvatskoj Dubici.

Djelatnici Županijske uprave za ceste Sisak obišli su sve jedinice lokalne uprave i samouprave da bi dobili iznose i mogućnosti sufinanciranja na pojedinim dionicama, potom su raspisali natječaj, a onda zajedno s načelnicima odabrali dionice i izabrali ponuđače radova.

U općini Sunja izabrane su dvije dionice. “Na prvoj dionici u Ulici Matije Gupca radi se sanacija asfaltnih kolnika i nogostupa, planirana je obnova kolnika u dva sloja asfalta, uređenje parkirališta i izgradnja pješačke staze s uređenjem odvodnje te izvedbom vertikalne i horizontalne prometne signalizacije”, rekao je ravnatelj Županijske uprave za ceste Stipo Šapina. Ukupna vrijednost radova je 453.587 kuna, dok je modernizacija druge dionice vrijedna 290.800 kuna. “Druga je asfaltiranje makadamskog kolnika dijela lokalne ceste 33062 kroz naselja Bestrma i Blinska greda. U planu je asfaltiranje makadamskog kolnika habajućim slojem asfalta, izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog kamenog materijala, izrada bankina, iskop zasjeka, dobava i ugradnja betonskih kanalica, čišćenje i produbljivanje postojećih cestovnih jaraka te strojno obrezivanje grmlja, živica i šiblja”, dodao je Šapina. Obje dionice sufinancirat će pola-pola Županijska uprava za ceste i općina Sunja.

žina2

U Hrvatskoj Dubici sanirat će se županijska cesta Cerovljani-Živaja. “Planirana je obnova asfaltnog kolnika jednim slojem asfalta debljine 4 centimetra, sanacija ispuha, izrada bankina, te čišćenje i produbljivanje cestovnih jaraka”, rekao je ravnatelj Šapina. Iznos ovih radova je 357.665 kuna, a njih će sufinancirati, također u iznosu pola-pola, Županijska uprava za ceste i općina Hrvatska Dubica.

Potpisivanju ugovora nazočio je i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić koji je zahvalio načelnicima općina rekavši da općine nisu dužne ulagati u županijske ceste, no da je to jedini način da se u ovoj situaciji riješi najveće goruće probleme u pojedinim dijelovima županije upravo u cilju ravnomjernog razvoja. “U ovoj godini na ovaj način obnovit ćemo preko 30 kilometara županijskih cesta u cijeloj županiji”, dodao je župan.

Najpovoljniji izvođači radova su odabrani, sad slijedi potpisivanje ugovora, pa uvođenje u posao, a najavljeni rok kraja radova je početak rada zimske službe.

najčitanije